Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! การทำงานของเครื่องตัดเลเซอร์

การผลิตชิ้นงานที่ต้องการรายละเอียดที่คมชัดและรวดเร็ว การใช้เครื่องตัดเลเซอร์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีในงานตัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเครื่องตัดเลเซอร์นั้นมีหลายรุ่นหลายประเภทจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับชิ้นงานต่าง ๆ

เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser cutter) เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตัดวัตถุโดยใช้แสงเลเซอร์คราสต์เพื่อตัดผ่านวัตถุที่ต้องการ โดยมีความแม่นยำและความเร็วสูง เครื่องตัดเลเซอร์ใช้แหล่งพลังงานเป็นแสงเลเซอร์ที่มาจากเลเซอร์หรือแดนส์อื่น ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อสร้างพลังงานที่ใช้ในการตัดวัตถุต่าง ๆ

การทำงานของเครื่องตัดเลเซอร์ คือ การส่งแสงเลเซอร์ผ่านแหล่งพลังงานเพื่อสร้างลำแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มสูง ลำแสงนี้มีช่วงความถี่คลื่นแคบโดยจะถูกส่งผ่านระบบเลนส์เพื่อกระจายและโฟกัสเพื่อให้เกิดการตัดที่แม่นยำ เมื่อลำแสงเลเซอร์สัมผัสกับวัตถุที่ต้องการตัด จะเกิดปรากฏการณ์การสลายผ่านตัดที่ส่งผลให้วัตถุเกิดการตัดแยกออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่ถูกตัดออกจะถูกลบออกจากวัตถุเพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ

เครื่องเลเซอร์สามารถแบ่งตามแหล่งกำเนิดแสงได้ดังนี้:

  1. เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Laser): เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้มากที่สุดในเครื่องตัดเลเซอร์ มีความเหมาะสำหรับตัดวัตถุที่มีความหนาหรือความแข็ง เช่น ไม้, อะคริลิค, โลหะบาง ๆ เป็นต้น
  1. เลเซอร์ไฟเบอร์ (Fiber Laser): เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการตัดวัตถุที่มีความแม่นยำสูง และเหมาะสำหรับวัตถุที่มีความหนาเล็ก ๆ เช่น โลหะ, เหล็ก, อลูมิเนียม เป็นต้น
  1. เลเซอร์ไดโอด (Diode Laser): เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดเล็กและราคาถูกกว่าเลเซอร์อื่น ๆ มักนิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำระดับน้อย เช่น การตัดและตอกเสียงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังมีเลเซอร์อื่น ๆ เช่น เลเซอร์เหล็กไฟฟ้า (YAG Laser) ที่ใช้ในงานเชื่อมวัตถุโลหะ และเลเซอร์แกลลอเบียมไฟฟ้า (Excimer Laser) ที่ใช้ในงานทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำสำหรับการเลือกใช้เครื่องเลเซอร์ที่เหมาะสมควรพิจารณาความต้องการของงานและวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละประเภท

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า