Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ก้าวทัน ChatGPT / Generative AI ในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี AI เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่หลาย ๆ คนน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดในการทำงานก็คือ ChatGPT ผู้ช่วยในการหาข้อมูล หรือป้อนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์อย่างเรา ๆ ทำงานได้ง่ายดายขึ้น รวมทั้งการใช้ Generative AI สร้างรูปสวยงามต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ ซึ่งการใช้ ChatGPT และ Generative AI นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในเชิงอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน

ChatGPT คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นโดย OpenAI ซึ่งใช้โมเดลภาษาที่ใหญ่ (large language model) ที่เรียกว่า GPT (Generative Pre-trained Transformer) เพื่อสร้างข้อความและตอบคำถามในลักษณะที่คล้ายกับการสนทนากับมนุษย์

Generative AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกับข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ โดยไม่ต้องระบุกฎหรือโปรแกรมไว้ล่วงหน้า การใช้ Generative AI นั้นสามารถใช้สร้างข้อความเขียน ภาพ เสียง หรือวีดีโอที่มีความเป็นธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อันที่จริงในอุตสาหกรรมนั้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการทำงานอยุ่แล้ว แต่เมื่อมีเทคโนโลยี AI เข้ามาทำให้รูปแบบการทำงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่คอยตั้งค่าและออกคำสั่งให้เครื่องจักรว่า “ทำงานอย่างไร” แต่เมื่อมี AI เข้ามาทำให้เปลี่ยนคำสั่งเป็น “ทำงานอะไร” แทน เพราะความฉลาดของ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ ที่สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์คอยตั้งค่าคำสั่งอีกต่อไป

แม้ว่า ChatGPT และ Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่มาเพื่อพัฒนาการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ในงานบางงานเทคโนโลยี AI ก็ยังไม่สามารถทำงานได้เองแบบ 100% โดยที่ไม่ต้องการมนุษย์ในกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานเชิงอุตสาหกรรมบางขั้นตอนที่ยังต้องการ ‘ความละเอียด’ ของมนุษย์ แต่งานส่วนมากที่ AI ทำได้ดีมักจะเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น
การแบบแผนผลิต (Production Planning): Generative AI สามารถช่วยในการสร้างแผนผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเช่นวัสดุ, แรงงาน, เครื่องจักร, และเงื่อนไขทางธุรกิจ
การจัดเรียง (Scheduling): Generative AI สามารถช่วยในการวางตารางการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการตัดสินใจที่เป็นซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection): Generative AI สามารถใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพที่อัตโนมัติ ซึ่งทำให้มีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น
การบริหารคลังสินค้า (Inventory Management): Generative AI สามารถช่วยในการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมาก ๆ เพื่อทำการจัดการให้เป็นระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการบำบัดสารเคมี (Chemical Process Analysis): Generative AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีได้

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ยังไม่เสถียรซึ่งยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ว่างานบางงานที่ AI รุ่นปัจจุบันที่ไม่สามารถทำได้ แต่ AI รุ่นใหม่ในอนาคตอาจจะทำได้แบบ 100% เลยก็ได้ เราจึงต้องจับตามองทิศทางความเป้นไปของเทคโฯโลยรีอย่างใกล้ชิดและก้าวตามให้ทันนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้กับงานหรือธุรกิจ
หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :