Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ข้อคิดก่อนใช้ Cobots ทำงาน

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ แต่การใช้หุ่นยนต์บางชนิดมาทำงานร่วมกับมุชนุษย์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างเข้มข้นและหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะยังไม่บุคคลหรือองค์กรใดที่กล้าออกมาการันตีความปลอดภัย 100%

Cobots คืออะไร?

โคบอทส์ (Cobots หรือ Collaborative Robots) คือ หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อการปฏิวัติการทำงานในอุตสาหกรรมให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโคบอทส์ไม่ได้สร้างมาเพื่อ “ทดแทนมนุษย์” แต่สร้างมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และลดอัตราความเสี่ยงอันตรายในการทำงานบางขั้นตอน 

เลือกประเภทการทำงานที่เหมาะสมกับ Cobots

แม้ว่าโคบอทส์จะถูกสร้างมาเพื่อช่วยงานมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ถ้าเลือกงานไม่เหมาะสมกับความสามารถของโคบอทส์ การทำงานก้คงไม่สามารถมีประสิทธิภาพที่ดีได้ หากผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนที่กำลังสนใจเจ้า Cobots สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม ควรศึกษาข้อมูลการทำงานโคบอทส์แต่ละรุ่นก่อนตัดสินใจ

ยกตัวอย่างโคบอทส์บางรุ่นกับประเภทงานที่เหมาะสม

  • UR5 Robot (Universal Robots)

: เหมาะกับงานที่ต้องมีการเลือกและวางวัตถุ รวมทั้งต้องการการปรับตัวที่ยืดหยุ่น

  • Cobot Sawyer (Rethink Robotics)

: เหมาะกับงานที่การประมวลผลเฉพาะทาง และงานที่ต้องการความเจาะจงในการให้ความช่วยเหลือ

  • Sawyer Cobot (FANUC)

: เหมาะกับงานเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนติดตั้ง Cobots

หลังจากตัดสินใจเลือกโคบอทส์ที่เหมาะสมกับการทำงานแล้ว ก่อนการติดตั้งจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทุกครั้ง แม้ว่าโคบอทส์จะถูกออกแบบมาให้ทำงานกับมนุษย์อย่างปลอดภัย แต่ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัย 100% เสมอไป ดังนั้นการทำแบบประเมินความเสี่ยงเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดความไม่ปลอดภัยได้

มนุษย์กับ Cobots ต้องทำความรู้จักกัน ฉันเพื่อนร่วมงาน

การทำความรู้จักกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ในที่นี้ หมายถึงการทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นการทำงานของโคบอทส์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์ดึงประสิทธิภาพของโคบอทส์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และรู้จักข้อควรระวังในการทำงานต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุด การมีเพื่อนร่วมงานเป็นหุ่นยนต์อาจจะเหงานิดหน่อย แต่ไม่ต้องกลัวโดนโยนงานแน่นอน เพราะโคบอทส์มาเพื่อซัพพอร์ตให้มนุษย์ทำงานได้สะวดกขึ้นนั่นเอง แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทงานเท่านั้นเอง

ความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าแม่โคบอทส์จะออกแบบมาให้มีความปลอดภัยต่อการทำงานกับมนุษย์ แต่ในการทำงานอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ ดังนั้นการทำแบบประเมินความเสี่ยง การทำความรู้จักฟังก์ชั่นโคบอทส์ และข้อควรระวังในการใช้งานต่าง ๆ แม้จะมีการรับรองความปลอดภัย 100% แต่การทำงานอย่างไม่ประมาท คือคำตอบที่ดีที่สุด

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน การทำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :