Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ความแข็งแรงและทนทานของคาร์ไบด์ (Carbide)

ในวงการอุตสาหกรรมนั้นมีวัตถุและองค์ประกอบมากมายเพื่อนำมาใช้ผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพที่ดี ถ้าพูดถึงความแจ็งแรงและทนทานจะไม่พูดถึง “คาร์ไบด์ (Carbide)” ไม่ได้ เพราะเป็นหนึ่งในตัวแทนความทนมานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

คาร์ไบด์ (Carbide) คืออะไร?

สารประกอบที่เกิดจากการผสมของคาร์บอน (Carbon) กับอะลูมิเนียม (Aluminum) ที่ทำให้เกิดสารประกอบที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม คาร์ไบด์ถูกใช้ในการผลิตวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานหลายประเภท ทั้งในงานอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมการทำเครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ 

ชนิดของคาร์ไบด์ (Carbide) ในอุตสาหกรรม

 1. คาร์ไบด์แทงกอน (Tungsten Carbide): เป็นคาร์ไบด์ที่ผลิตจากการผสมคาร์บอนและแทงกอน มีความแข็งแรงและทนทานต่อการทำลายมาก นิยมใช้ในการผลิตเครื่องมือตัด, ขูด, ลับ, และชิ้นส่วนของเครื่องจักร
 2. คาร์ไบด์ซิลิคอน (Silicon Carbide): ผลิตจากการผสมคาร์บอนและซิลิคอน มีความแข็งแรง ทนทานต่อความร้อน และทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการทำลาย มักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เซรามิก, และวัสดุทนต่อการไหลของของเหลว
 3. คาร์ไบด์บอรอน (Boron Carbide): เป็นคาร์ไบด์ที่มีความแข็งแรงสูงที่สุดจากคาร์ไบด์ทั้งหมด จึงนิยมใช้ในการผลิตเกราะทางทหาร เครื่องมือตัด และชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทานทางกลมาก
 4. คาร์ไบด์แทงและโท (Titanium Carbide and Tantalum Carbide): มีความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อน ใช้ในการผลิตดอกเจาะ ดอกตัด และชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทานทางกล
 5. คาร์ไบด์แทงเซอรามิก (Cemented Carbide): เป็นคาร์ไบด์ที่ผสมร่วมกับโลหะเหล็กหรือโลหะนิเกิล มีความแข็งแรงและทนทานทางกลสูง ใช้ในเครื่องมือตัดและขูด, ดอกเจาะ, และชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทาน
 6. คาร์ไบด์ไนต์ไรต์ (Niobium Carbide): มีความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อน ใช้ในการผลิตดอกตัดและชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทานทางกล

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้คาร์ไบด์

 • เครื่องมือตัดและขูด: คาร์ไบด์แทงกอน (Tungsten Carbide) ถูกใช้ในการผลิตเครื่องมือตัดและขูดที่ใช้ในการตัดและลบวัสดุที่มีความแข็ง, เช่น เหล็ก, สแตนเลส, และเหล็กกล้า
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักร: คาร์ไบด์ถูกนำมาใช้ในการผลิตส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ต้องการความทนทานทางกล, เช่น ล้อ, สเปอร์, และดอกหมุน
 • อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม: ในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องนุ่งห่ม, คาร์ไบด์นำเข้ามาในรูปแบบของวัสดุที่ใช้ในด้านหน้าของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทานทางกล
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: คาร์ไบด์ซิลิคอน (Silicon Carbide) ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนและการนำไฟฟ้า
 • วัสดุเซรามิก: คาร์ไบด์มักถูกใช้ในการผลิตวัสดุเซรามิกที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานต่อการทำลาย
 • เครื่องมือและส่วนประกอบในการทำงานที่มีการเกิดการทำลายสูง: เนื่องจากความแข็งแรงและความทนทานทางกล, คาร์ไบด์นิยมในการใช้ในเครื่องมือและส่วนประกอบที่ต้องการความทนทานต่อการทำลายจากการใช้งาน

คาร์ไบด์ยังมีอีกหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสารประกอบ นอกจากในงานอุตสาหกรรมแล้ว มีการคาร์ไบด์ในการทำงานอื่น ๆ เช่นกัน 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :