Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! จิ๊กและฟิกซ์ คู่หูเครื่องกล เพิ่มความเป๊ะในงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือทางวิศวะกรรมนั้นต้องอาศัยหลายชิ้นส่วนทำงานประสานกัน เพื่อความแม่นยำในการผลิตชิ้นงาน รวมทั้งการวัดและระบุตำแหน่งของงานต่าง ๆ ในเครื่องจักร “Jig” และ “Fixture” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในงานเครื่องกลเพื่อใช้ในการควบคุมตำแหน่งและการจัดทำในการประกอบชิ้นงานหรือชิ้นส่วนที่ถูกผลิตด้วยเครื่องจักร CNC หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีการทำงานทางการผลิต

Jig คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการควบคุมตำแหน่งหรือการทำงานของชิ้นงานที่กำลังผลิตมีความแม่นยำและได้ตามมาตรฐาน อาทิเช่น การทำหลุมบนชิ้นงาน, การเชื่อมต่อชิ้นงาน, หรือใช้ในการปรับตำแหน่งของชิ้นงาน เป็นต้น

Fixture คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดหรือยึดติดชิ้นงานในที่ทำงานขณะที่เครื่อง CNC หรือเครื่องจักรอื่น ๆ กำลังทำงาน ซึ่งจะช่วยยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการผลิต อาทิเช่น การยึดชิ้นงานที่ต้องการเจาะหรือแกะในตำแหน่งที่ต้องการ เป็นต้น

5 คุณสมบัติของ Jig และ Fixture 

  • ควบคุมตำแหน่ง: ช่วยในการควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานที่ถูกผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานมีตำแหน่งที่ถูกต้องตามการออกแบบ
  • ความแม่นยำ: ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน Jig และ Fixture ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้เครื่องจักรกลเหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความเเม่นยำสูง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยลดเวลาในการติดตั้งและปรับตำแหน่งของชิ้นงานในเครื่องจักร เพิ่มความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้เครื่องจักร
  • ป้องกันข้อผิดพลาด: ช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานที่ถูกผลิตมีความถูกต้องตามแบบ
  • เพิ่มความปลอดภัย: ช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายในกระบวนการผลิต เพราะชิ้นงานถูกยึดไว้อย่างมั่นคง

Jig และ Fixture มักจะถูกใช้ร่วมกันเพื่อให้การผลิตมีความแม่นยำและได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในทุกกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตชิ้นได้อย่างมาก หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :