Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ทริคการใช้งานเครื่อง CNC ฉบับมือใหม่

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) เป็นเครื่องจักรที่ใช้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ โดยใช้ระบบพิกัดตัวเลขที่มีชื่อว่า G-code หรือ M-code เครื่อง CNC มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำงานเชิงอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตสินค้าและชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เครื่อง CNC มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละประเภท

สำหรับการควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC สำหรับมือใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เพราะมีความไม่คุ้นชินและความซับซ้อนของโปรแกรมของเครื่อง CNC แต่อันที่จริงถ้ามีความเข้าใจกระบวนการทำงานเครื่อง CNC แล้ว ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบาย ๆ 

  1. การเตรียมไฟล์ CAD/CAM ให้ถูกต้อง

: เตรียมไฟล์ CAD/CAM ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน เพราะไฟล์ CAD/CAM จะส่งผลถึงการโปรแกรม G-code เพื่อการทำงานของเครื่อง CNC หากเตรียมไฟล์ผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง CNC

  1. เช็กรหัส G-code ให้ชัวร์

: รหัส G-code เป็นคำสั่งที่จะทำให้เครื่อง CNC เข้าใจว่ามีหน้าที่ทำงานอะไร รวมทั้งเป็นตัวบ่งบอกการเคลื่อนไหวของเครื่อง CNC อีกด้วย การตรวจสอบรหัส G-Code หลังจากการเตรียมไฟล์ CAD/CAM จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเครื่อง CNC มากยิ่งขึ้น

  1. เซ็ตค่าเครื่อง CNC ให้เหมาะสม

: การตั้งค่าเครื่อง CNC ให้เหมาะกับการทำงาน จะช่วยเพื่อประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานของเครื่องได้อย่างดี ทำให้การชิ้นงานมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นั่นหมายความว่าชิ้นงานจะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

  1. การคลีนอัพและการรีเซ็ตเครื่อง CNC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

: เครื่องจักรก็มีความเอ๋อเป็ของตัวเอง เมื่อใช้งานเครื่อง CNC เป็นเวลานาน ๆ โปแรแกรมอาจจะมี Error บ้างในบางครั้ง ซึ่งการรีเซ็ตเครื่องเป็นอระจำจะช่วยลดอาการ error ของโปรแกรมได้ รวมทั้งการคลีนอัพทำความสะอาดเครื่อง CNC อย่างเหมาะสมยังเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่อง CNC อีกด้วย

การใช้เครื่อง CNC ในช่วงแรกอาจจะมีความไม่คุ้นชินจึงคิดว่าเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของเครื่องแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากผู้ประกอบสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :