Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ทำความรู้จัก Displacement sensors

การตรวจสอบการทำงานเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานเชิงวิศวกรรม เพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเครื่อง Displacement sensors หนึ่งในเครื่องตรวจจับที่มีการนำเทคโนโยลีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Displacement sensors หรือ เซ็นเซอร์การเคลื่อนที่ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดหรือตรวจจับการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ โดยทำให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าหรือสัญญาณทางอื่น ๆ ที่เปลี่ยนไปตามตำแหน่งของวัตถุนั้น ๆ

ชนิดเซนเซอร์ของเครื่อง Displacement sensors

  • เซ็นเซอร์อินฟราเรด (Infrared Sensors): ใช้แสงอินฟราเรดเพื่อวัดระยะทางหรือตำแหน่งของวัตถุ มักใช้ในการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ หรือระบบระบายความร้อน
  • เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก (Ultrasonic Sensors): ใช้คลื่นเสียง ultrasonic เพื่อวัดระยะทาง มักใช้ในการตรวจจับวัตถุหรือทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความกดอากาศสูง
  • เซ็นเซอร์พิธโตรานซ์ (Potentiometric Sensors): ใช้ตัวแปรต้านทานในการวัดการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของวัตถุ มักใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำในการวัดตำแหน่ง
  • เซ็นเซอร์แมกเน็ติก (Magnetic Sensors): ใช้ในการวัดแรงแม่เหล็กหรือแม่เหล็กของวัตถุ เป็นที่นิยมในการวัดตำแหน่งในรถยนต์หรือเครื่องจักร
  • เซ็นเซอร์เซลล์โลหะ (Eddy Current Sensors): ใช้การไหลของกระแสไฟฟ้าไซคล๊องที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของวัตถุ มักใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลงในระยะทาง
  • เซ็นเซอร์อะคูสติก (Acoustic Sensors): ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงในคลื่นเสียง มักใช้ในการตรวจจับเสียงหรือการวัดระดับของสารละลาย
  • เซ็นเซอร์กันแดด (Optical Encoders): ใช้ในการวัดการหมุนเครื่องหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้แสงและเซ็นเซอร์ภาพ

การทำงานของเซ็นเซอร์ของเครื่อง Displacement sensors แสดงถึงความหลากหลายของเทคโนโลยี อีกทั้งหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Displacement sensors ได้

หากต้องการปรึกษา ทำการสั่งซื้อ หรือการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :