Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ทำความรู้จักน็อตฝังเกลียวทองเหลือง

การสร้างเกลียวนอกจากดอกต๊าปเกลียวแล้ว ยังมีชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวของกับงานเกลียวเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน “น็อตฝังเกลียวทองเหลือง” อุปการณ์สำหรับการสร้างความเเข็งแรงให้ชิ้นงาน

น็อตฝังเกลียวทองเหลือง (Thread Insert) 

คือ ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเป็นท่อที่มีเกลียวภายใน โดยมักจะทำจากวัสดุทองเหลืองหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงและคงทน เช่น เหล็ก และสแตนเลส เป็นต้น

มักถูกใช้ในงานที่มีการต่อเชื่อมอะไหล่หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยการนำเอาน็อตฝังเกลียวทองเหลืองนี้ไปฝังลงในวัสดุ เช่น โลหะหรือพลาสติกเพื่อสร้างช่องเกลียวที่แข็งแรงคงทนให้กับชิ้นงาน เป็นต้น 

ข้อดีของการใช้น็อตฝังเกลียวทองเหลือง

 • มีความคงทนและอายุการใช้งานยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับร่องเกลียวที่ถูกต๊าปบนเนื้อพลาสติก
 • วัสดุของเกลียวที่มีความแข็งแรง
 • สามารถใช้กับเกลียวขนาดเล็กได้
 • ออกแบบและพิมพ์ได้ง่ายกว่าน็อตแบบฝัง 
 • ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง เมื่อเทียบกับการต้องออกแบบรูสำหรับใส่ตัวนัทเพื่อยึด

การติดตั้งน็อตฝังเกลียวทองเหลือง (thread insert) 2 ประเภท

 1. การติดตั้งน็อตฝังเกลียวทองเหลืองโดยใช้หัวแร้งบัดกรี (Heat Insert)

นำน็อตฝังเกลียวทองเหลืองไปวางบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ในทิศทางที่ต้องการ และใช้หัวแร้งบัดกรีเพื่อช่วยให้น็อตฝังเกลียวไปฝังลงในพื้นผิว ใช้หัวแร้งบัดกรีที่ร้อนมากในการกดทำให้น็อตฝังเกลียวไปฝังลงให้แน่น แล้วรอให้เย็นลง

 1. การติดตั้งน็อตฝังเกลียวทองเหลือง แบบฉีดพลาสติกหุ้ม (Mold-In Inserts)

ออกแบบแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการผลิตเพื่อใช้ในการรองรับน็อตฝังเกลียวทองเหลือง นำน็อตฝังเกลียวทองเหลืองจะถูกวางไว้ในแม่พิมพ์พร้อมทำการฉีดพลาสติก แล้วรอให้เย็นเพื่อให้พลาสติกจับตัวกับน็อตฝังเกลียว

น็อตฝังเกลียวทองเหลือง (thread insert) มีการใช้งานกว้างขวางในหลายสาขาอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์: น็อตฝังเกลียวทองเหลืองมักถูกใช้ในการต่อเชื่อมและยึดติดชิ้นส่วนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงและความทนทานของการต่อเชื่อม
 • การต่อเติมหรือการซ่อมแซม: น็อตฝังเกลียวทองเหลืองช่วยให้งานต่อเติมหรือการซ่อมแซมชิ้นงานที่มีรอยเกลียวเสียหายหรืออ่อนแอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • อุตสาหกรรมยานยนต์: ในการผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ น็อตฝังเกลียวทองเหลืองมักถูกใช้ในการต่อเชื่อมหรือแก้ไขชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น เครื่องยนต์ โครงรถ หรืออุปกรณ์ภายใน
 • อุตสาหกรรมการผลิต: น็อตฝังเกลียวทองเหลืองมีการใช้งานในการต่อเชื่อมหรือยึดติดชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • งานซ่อมแซมบ้านและอุปกรณ์ในบ้าน: ในงานซ่อมแซมบ้านหรือการปรับปรุงอุปกรณ์ในบ้าน เช่น การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ การต่อเติมหรือการปรับปรุงระบบท่อน้ำหรือระบบไฟฟ้า

การใช้น็อตฝังเกลียวทองเหลืองมีความนิยมสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานที่มีประกอบชิ้นงาน เพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบและเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :