Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ทำไมต้องทำ PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

ต้นทุนในเชิงอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้หมายถึงมูลค่าของตัวเงินที่สูญเสียไป แต่ยังหมายถึงเวลาที่สูญเสียไปหากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างดำเนินงานในการผลิตอีกด้วย การวางแผน PM ในกระบวนการทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและช่วยลดโอกาสในการขาดทุนอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม

PM หรือ Preventive Maintenance

คือ กระบวนการที่ใช้ในการรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการชำรุดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า โดยการทำ PM นั้นต้องมีการกำหนดระยะเวลาการ PM ตามความเหมาะสมของเครื่องจักรและการใช้งาน ซึ่งมีข้อดีมากมายกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

PM ลดความเสียหายและค่าใช้จ่าย

PM ช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรที่อาจจะชำรุดโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งการตรวจสอบพบว่าเครื่องจักรมีความผิดปกติก็จะสามารถทำการแก้ไขได้ทันเวลา อีกทั้งไม่ก่อเกิดความเสียหายกับกระบวนการทำงาน

PM เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

PM ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ทำให้กระบวนการทำงานล่าช้าจากเครื่องจักรชำรุด เนื่องจากมีการแก้ปัญหาที่ทันทวงทีก่อนเกิดความเสียหาย

PM เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การบำรุงรักษาและการดูแลอย่างสม่ำเสมอช่วยลดการสึกหรอของอะไหล่และชิ้นส่วนของเครื่องจักร ทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

PM เพิ่มความปลอดภัย

PM ช่วยให้เครื่องจักรทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภท ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายระหว่างทำงาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

PM เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต

เครื่องจักรที่มีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมีการเพิ่มสูงขึ้น 

PM การประหยัดเวลา

หากไม่วางแผน PM และเครื่องจักรเกิดการชำรุดโดยไม่รู้สาเหตุมาก่อนจะส่งผลให้การทำงานล่าช้า และเสียเวลาในการซ่อมบำรุงอย่างมาก ซึ่งการวางแผน PM ล่วงหน้านั้นช่วยลดการเกิดเหตุเครื่องจักรชำรุดกลางคันและไม่ทำให้เสียเวลา

การวางแผน PM เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนั้นมีแต่ข้อดีที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานของการผลิต และลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายไม่คาดคิดมากก่อนได้อีกด้วย ดังนั้นการวางแผน PM เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :