Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ประเภทของอุตสาหกรรมเครื่องจักร

โรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีเครื่องจักรกลเป็นส่วนประกอบหลักในการทำงาน แต่ในการทำงานของแต่ละอุตสาหกรรมก็จะใช้เครื่องจักรแตกต่างกันไปเพื่อความเหมาะสมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องจักรกล คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานและสร้างพลังงานที่ใช้ในการทำงานกลได้ ความหลากหลายในรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่องจักรกลเล็กที่ใช้ในการทำงานเบา ๆ ไปจนถึงเครื่องจักรกลใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ๆ อาทิเช่น

 • เครื่องจักรกลพื้นฐาน:
 • โรงจักร: เช่น เครื่องจักรสำหรับเจียระวัตถุดิบโลหะ.
 • สว่าน: เครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะรูหรือบางส่วนของวัสดุ.
 • เครื่องพ่นทราย: เครื่องจักรในการล้างและขัดเคลือบผิววัสดุโดยใช้ทรายหรือสื่อละเอียดอื่น ๆ.
 • เครื่องจักรในการขึ้นรูป: เช่น เครื่องจักรในการประกอบชิ้นงานโลหะ.
 • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม:
 • โรงโรตี: เครื่องจักรในการผสมวัตถุดิบอาหาร.
 • บรรจุหีบห่อ: เครื่องจักรในการบรรจุและหีบห่ออาหาร.
 • เครื่องชงกาแฟ: เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ.
 • เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมพลาสติก:
 • เครื่องจักรในการเป่าพลาสติก: เครื่องจักรในการผลิตของพลาสติกด้วยกระบวนการเป่าทางดิจิตอลหรือในรูปแบบอื่น ๆ.
 • เครื่องจักรในการรีไซเคิลพลาสติก: เครื่องจักรในการนำกลับมาใช้งานอีกครั้งหรือแปรรูปพลาสติกเพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่.
 • เครื่องจักรกลในการผลิตพลังงาน:
 • โรงไฟฟ้า: เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า.
 • ระบบผลิตพลังงาน: เช่น ระบบก๊าซธรรมชาติ, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบลมและน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า.
 • เครื่องจักรกลสำหรับการยกและขนส่ง:
 • รถยก: เครื่องจักรในการยกของหนักหรือวัตถุมากน้ำหนัก.
 • เครน: เครื่องจักรในการยกของหนักและขนส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ.

เครื่องมือกล คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานและประมวลผลวัสดุหรือวัตถุดิบโดยใช้กำลังแรงแบบกลหรือกำลังที่มนุษย์กำลังให้ ซึ่งเครื่องมือกลมักใช้ในการประมวลผลวัสดุหรือทำงานทางเทคนิคในหลากหลายอุตสาหกรรมและงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน อาทิเช่น

 • เครื่องมือช่าง: เช่น สว่านไฟฟ้า, เครื่องเชื่อม, เครื่องเจาะ, เครื่องบด, และเครื่องพ่นสี เป็นต้น.
 • เครื่องมือวัด: เช่น มิเตอร์, ระบบวัดความยาว, ไอเวอร์เนียร์, และไมครอมิเตอร์ เป็นต้น.
 • เครื่องมือตัดและเจาะ: เช่น มีด, เลื่อย, ไฟเลื่อย, และสายเลื่อย เป็นต้น.
 • เครื่องมือในการกลั้วและขับเคลื่อน: เช่น คีย์, สกรู, น๊อต, และหน้าเคลื่อนตัว เป็นต้น.
 • เครื่องมือทำงานโลหะ: เช่น หลัก, ค้อน, สว่านเจาะโลหะ, และเครื่องขัดเงาโลหะ เป็นต้น.
 • เครื่องมือทำงานไม้: เช่น ค้อนไม้, สว่านเจาะไม้, และเลื่อยไม้ เป็นต้น.
 • เครื่องมือลากและยก: เช่น รถลาก, รถยก, และเครน เป็นต้น.
 • เครื่องมือในการช่างเหล็ก: เช่น เหล็กทำความร้อน, เครื่องตีโลหะ, และเครื่องประกอบชิ้นงานโลหะ เป็นต้น.

เครื่องจักรอุตสาหกรรม คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและประมวลผลสินค้าหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้แรงจัดการและระบบอัตโนมัติในการผลิตและประมวลผลสินค้าหรือวัตถุดิบ เครื่องจักรอุตสาหกรรมมักถูกออกแบบให้สามารถทำงานโดยต่อเนื่องและมีความเสถียรภาพในการให้บริการในองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น

 • เครื่องจักรในการผลิตเหล็ก: เช่น เครื่องจักรในการเป่าเหล็ก, เครื่องจักรในการเจียระวัตถุดิบโลหะ, เครื่องจักรในการรีดเหล็ก, และเครื่องจักรในการตัดและเชื่อมเหล็ก.
 • เครื่องจักรในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: เช่น โรงโรตี, บรรจุหีบห่อ, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องในการควบคุมคุณภาพอาหาร.
 • เครื่องจักรในการผลิตพลาสติก: เช่น เครื่องจักรในการเป่าพลาสติก, เครื่องจักรในการหล่อพลาสติก, เครื่องจักรในการผลิตฟิล์มพลาสติก.
 • เครื่องจักรในการผลิตเส้นใยแก้ว: เช่น เครื่องจักรในการทอแก้วใย, เครื่องจักรในการผลิตฉนวนแก้ว.
 • เครื่องจักรในการพิมพ์และการเผาผลาญ: เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องเผาผลาญ, เครื่องจักรในการผลิตกระดาษ.
 • เครื่องจักรในการผลิตยานยนต์: เช่น เครื่องจักรในการประกอบส่วนยานยนต์, เครื่องจักรในการทำส่วนยานยนต์.
 • เครื่องจักรในการผลิตพลังงาน: เช่น ระบบผลิตไฟฟ้า, โรงไฟฟ้า, ระบบประกอบเชื้อเพลิง.

เครื่องจักรกล เครื่องมือกล หรือเครื่องจักอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทสำคัญในการผลิตและการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการลดความเหนื่อยล้าของคนงานในบริบทอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพมากขึ้นและมีการผลิตอย่างทันต่อความต้องการของตลาด 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :