Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ประเภทฮีตเตอร์ในอุตสาหกรรม

การทำงานในอุตสาหกรรมนอกจากมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตเป็นเครื่องมือหลักแล้ว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ อีก เพื่อประกอบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

ฮีตเตอร์ (heater) ในอุตสาหกรรม คือ อุปกรณ์หรือระบบสำหรับสร้างความร้อนในกระบวนการผลิตหรือในการดำเนินงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบพื้นฐานของฮีตเตอร์ประกอบด้วย

 • อลูมิเนียม (Aluminum) หรือ ตัวนำ (Copper): ส่วนนี้ใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังฮีตเตอร์และทำให้สามารถสร้างความร้อน อลูมิเนียมและตัวนำเป็นวัตถุที่มีส่วนต่อต้านไฟฟ้าต่ำและสามารถนำไฟฟ้าไปยังพื้นผิวฮีตเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อิซโอเลชตริค หรือ ฮีตเตอร์อิซโอเลชตริค (Resistive Element or Resistor): ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความต้านทานและสร้างความร้อนเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส่วนนี้อาจเป็นสายลวดหรือฮีตเตอร์แบบถาดหรือแผ่นที่มีความต้านทาน
 • ฉนวน (Insulation): เพื่อป้องกันความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนไปยังส่วนอื่น ๆ และป้องกันการสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม ฉนวนมักเป็นวัตถุฉนวนความร้อนที่มีความต้านไฟฟ้าและความสามารถในการดูดความชื้น เช่น ของฝุ่นที่อาจเกิดจากกระบวนการ เป็นต้น
 • ภาชนะหรือเครื่องห่อ (Enclosure): เพื่อปกป้องฮีตเตอร์และรั่วซึมการสัมผัสจากภายนอก และให้ความปลอดภัยในการใช้งาน
 • หม้อหุ้ม (Sheath): ส่วนนี้คอยครอบห่อและป้องกันส่วนประกอบภายในของฮีตเตอร์ มักเป็นท่อหรือภาชนะที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี เช่นสแตนเลสหรืออินคอเนล
 • อุปกรณ์ควบคุม (Control Equipment): ส่วนนี้เป็นระบบควบคุมที่ใช้ในการปรับความร้อนและควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์ เช่น สวิตช์อินฟราเรด (infrared switch), ตัวควบคุมอุณหภูมิ, หรือชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ฮีตเตอร์ 10 ประเภทที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

 1. ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heaters): ฮีตเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานในการสร้างความร้อน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น
 • ฮีตเตอร์แบบตัวไฟฟ้า (Electric Resistance Heaters): ใช้สายลวดร้อนเพื่อสร้างความร้อน
 • ฮีตเตอร์อินดัคตัน (Induction Heaters): ใช้กระแสไฟฟ้าที่สลัมเป็นการให้ความร้อน แบ่งเป็นอินดัคตันชาตินีเสติคและอินดัคตันหอสแตติค
 • ฮีตเตอร์แบบความถี่สูง (High-Frequency Heaters): ใช้ความถี่สูงในการสร้างความร้อน เช่น ฮีตเตอร์หน้าจอไมโครเวฟ (Microwave Heaters)
 1. ฮีตเตอร์ไอน้ำ (Water Heaters): ใช้ในการทำความร้อนน้ำหรือสื่อที่ไหลผ่านท่อ เช่น ที่ใช้ในโรงงานหรือระบบทำความร้อนในอาคาร
 1. ฮีตเตอร์แก๊ส (Gas Heaters): ใช้แก๊สเช่นน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติในการสร้างความร้อน เป็นที่นิยมในการทำความร้อนในโรงงานและกระบวนการอุตสาหกรรม
 1. ฮีตเตอร์อบ (Oven Heaters): ใช้ในเตาอบและอุปกรณ์ทำอาหาร มีหลายรูปแบบเช่น ฮีตเตอร์ระบบคอนเเว็คชั่น, ฮีตเตอร์อบไมโครเวฟ และอื่น ๆ
 1. ฮีตเตอร์แสงอินฟราเรด (Infrared Heaters): ใช้แสงอินฟราเรดเพื่อสร้างความร้อน มักใช้ในกระบวนการแหวนวัตถุหรือในการทำความร้อนพื้นผิววัตถุ
 1. ฮีตเตอร์อินดัสทรีอล (Industrial Induction Heaters): ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่นในกระบวนการหล่อเหล็กหรือการทำความร้อนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 1. ฮีตเตอร์เครื่องจักร (Machine Heaters): ใช้ในการทำความร้อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
 1. ฮีตเตอร์เอสเอ็มอี (Surface Mount Heaters): ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นในการทำความร้อนบนวงจรพิมพ์
 1. ฮีตเตอร์ทางกายภาพ (Physical Heaters): ใช้คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุ เช่น ฮีตเตอร์ประกายแสงแดดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการต่าง ๆ
 1. ฮีตเตอร์พลาสมา (Plasma Heaters): ใช้ในกระบวนการการผลิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก

ความร้อนในอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย จึงทำให้ฮีตเตอร์มีหลายประเภทเพื่อความหลากหลายในการทำงาน

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :