Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! พลังหมุนเวียนเทรนด์ใหม่ในโลกอุตสาหกรรม

กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมนั้นต้องใช้พลังงานจากแหล่งผลิตพลังงานต่าง ๆ สูงมาก จนแหล่งพลังงานบางชนิดไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น พลังงานจากถ่านหิน, น้ำมัน เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้ทำงานเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่มีต้นทางจากแหล่งที่ซ้ำในระยะเวลาที่สั้น และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เนื่องจากแหล่งพลังงานเหล่านี้มักมีต้นทางจากกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อาทิเช่น

 1. พลังงานลม (Wind Energy): พลังงานลมเป็นที่มีความนิยมในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • การใช้เครื่องกลไฟฟ้าที่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีลมพัดเยอะ เช่น การสร้างไฟฟ้าจากเครื่องกลไฟฟ้าลม (wind turbines) บนที่ดินหรือที่ในทะเล
 • การใช้ลมเพื่อให้กำลังเคลื่อนทำในกระบวนการผลิต, การปั๊มน้ำ, หรือการให้พลังงานในกระบวนการผลิตของวัตถุ
 1. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy): ใช้พลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์เพื่อสร้างไฟฟ้า หรือผลิตความร้อนเพื่อใช้เป็นพลังงานในกระบวนการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 1. พลังงานน้ำ (Hydropower): พลังงานน้ำมีการนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า (ไฟฟ้าน้ำ) และพลังงานเครื่องจักร
 • ไฟฟ้าน้ำ (Hydropower):
  • เขื่อนไฟฟ้า: การสร้างเขื่อนเพื่อกักน้ำและใช้น้ำที่ถูกเก็บไว้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าน้ำ: ใช้การไหลของน้ำในแม่น้ำเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า. ประกอบด้วยท่อที่มีน้ำไหลผ่าน, เครื่องปั้มน้ำ, และเครื่องกลไฟฟ้า
 • การเคลื่อนที่โดยใช้พลังงานน้ำ:
  • เรือน้ำไหล: การใช้น้ำไหลในแม่น้ำหรือชั้นน้ำนำเพื่อเกิดการหมุนเครื่องเรือที่เชื่อมต่อกับพลังงานเครื่องยนต์ไฟฟ้า
  • การใช้น้ำในกระบวนการการขนส่ง: การใช้น้ำในการขนส่งสินค้า, การทำความสะอาด, หรือการทำความร้อนเครื่องยนต์
 1. พลังงานทะเล (Tidal Energy): รูปแบบหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนที่ถูกสกัดมาจากการใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของน้ำทะเล
 • โรงไฟฟ้าคลื่นทะเล (Wave Power Plants): ใช้พลังงานคลื่นทะเลในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำ
 • การใช้กระแสน้ำนกในการผลิตไฟฟ้า (Tidal Stream Systems): โดยใช้ทรีบินหรือทรีเตอร์ที่ติดตั้งใต้น้ำเพื่อจับกระแสน้ำที่ไหลผ่าน
 • โรงไฟฟ้าประสาททะเล (Tidal Lagoon Power Plants): ใช้การเก็บน้ำทะเลในช่วงน้ำลด หลังจากนั้นปล่อยน้ำไปทำงานผลิตไฟฟ้าเมื่อน้ำกลับขึ้น
 1. พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biomass Energy): เป็นพลังงานที่ได้จากวัสดุชีวภาพที่มีอินทรีย์, เช่น ไม้, เศษไม้, มูลฝอย, และเศษอาหาร ซึ่งมีการใช้งานหลายแบบในอุตสาหกรรม
 • การผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel Production): การใช้น้ำมันจากพืชหรือสัตว์เพื่อผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นน้ำมันทดแทนที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนรถหรือเครื่องจักร
 • การผลิตไบโอมาสเสฉวน (Biomass Pyrolysis): การใช้การทำความร้อนในท่าน้ำให้น้ำมันและแก๊สจากวัสดุชีวภาพ เช่น ไม้หรือฟืนในท่าน้ำเพื่อให้ได้น้ำมันชีวภาพ (bio-oil) หรือไบโอไซน์
 • การผลิตไบโอไซน์ (Biogas Production): การใช้วัสดุชีวภาพ, เช่น เศษอาหาร, ขยะอินทรีย์, หรือประมงเสริม, เพื่อสร้างไบโอไซน์ (biogas) ที่ประกอบไปด้วยเมเทน, ไนโตรเจน, และก๊าซไอน้ำ ซึ่งไบโอไซน์นี้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทำความร้อนหรือไฟฟ้าได้

การใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมมีความสำคัญมาก เพราะช่วยลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งธุรกิจที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมีความยั่งยืนและไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันหรือพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้แล้วหมดไป

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :