Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! พินเกจ” (Pin Gauge) และ “ปลั๊กเกจ” (Plug Gauge) แฝดคนฝาของการวัดช่อง

พินเกจ” (Pin Gauge) และ “ปลั๊กเกจ” (Plug Gauge) เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบขนาดของรูหรือช่องต่าง ๆ ในการผลิต เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของช่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการผลิตงานในอุตสาหกรรม

พินเกจ (Pin Gauge)

คือ เครื่องมือที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหรือทรงที่มีขนาดเท่ากับรูหรือช่องที่ต้องการตรวจสอบ ใช้ในการวัดขนาดและการตรวจสอบความเท่าเทียมของรู, ช่อง, หรือรูปรูปทรงอื่น ๆ ในการผลิต

ขั้นตอนการใช้งานพินเกจ:

  1. เลือกพินเกจที่มีขนาดเหมาะสมกับงานที่ต้องการวัดขนาด พินเกจมีตั้งแต่ขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่ตามความต้องการของงาน
  2. วางพินเกจในรูหรือช่องที่ต้องการวัดด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้พินเกจเบี้ยวหรือเสียหายก่อนทำการวัด 
  3. เมื่อวางพินเกจลงในช่องแล้ว ควรตรวจสอบว่าพินเกจชิดรอบขอบของช่องโดยไม่มีช่องว่างแล้ว
  4. อ่านขนาดที่บนพินเกจโดยเครื่องมือวัด เช่น ไมครอมิเตอร์ เป็นต้น
  5. บันทึกขนาดของช่องที่ได้จากการวัด เพื่อนำไปตรวจสอบกับขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้

ปลั๊กเกจ (Plug Gauge)

คือ เครื่องมือที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหรือทรงที่มีขนาดใหญ่กว่าพินเกจและถูกใช้ในการตรวจสอบขนาดของพินหรือขอบของช่อง โดยการนำปลั๊กเกจเข้าไปในรูหรือช่องที่ต้องการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าขนาดมีความถูกต้อง

ขั้นตอนการใช้งานปลั๊กเกจ:

  1. เลือกปลั๊กเกจที่มีขนาดเหมาะสมกับงานที่ต้องการวัดขนาด 
  2. นำปลั๊กเกจมาวางในรูหรือช่องที่ต้องการวัดด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้พินเกจเบี้ยวหรือเสียหายก่อนทำการวัด 
  3. เมื่อวางปลั๊กลงในช่องแล้ว ปลั๊กเกจต้องสามารถที่จะพอพับลงในช่องในขณะทดสอบ และต้องชิดรอบขอบช่องอย่างแน่นหนา
  4. อ่านขนาดและบันทึกขนาดของช่องที่ได้จากการวัด เพื่อนำไปตรวจสอบกับขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้ หากไม่ตรงตามที่กำหนดจะต้องดำเนินการแก้ไขก่อนอนุมัติการทำงานของกระบวนการผลิต

พินเกจใช้ในการวัดและตรวจสอบขนาดของรูหรือช่อง แต่ปลั๊กเกจถูกใช้ในการตรวจสอบขนาดและความถูกต้องของพินหรือขอบของช่อง ซึ่งการเลือกใช้งานพินเกจหรือปลั๊กเกจต้องพิจารณาความต้องการของงาน 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :