Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! มอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

เครื่องกลก็มีหัวใจเหมือนร่างกายมนุษย์ หัวใจของเครื่องกลก็คือ “มอเตอร์” ที่เปรียบเสมือนขุมพลังงานของเครื่องจักร โดยมอเตอร์จะทำหน้าที่แปลงพลังงานจากไฟฟ้าเป็นพลังงานกลให้เครื่องจักรทำงาน โดยมอเตอร์ของเครื่องจักรกลแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันไป

มอเตอร์ไฟฟ้าแปรผัน (Induction Motors): มอเตอร์ไฟฟ้าแปรผันใช้กระแสไฟฟ้าแทรกผ่าน ผ่านม้วนหมุนเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้า และทำให้ตัวมอเตอร์เกิดการหมุน มอเตอร์แปรผันมักใช้ในงานที่ต้องการทำงานที่ค่อนข้างมีการบังคับหมุนเวียนเป็นระยะ ๆ เช่น ระบบปั๊มน้ำ เป็นต้น

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสัญญาณตรง (DC Motors): มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสัญญาณตรงใช้กระแสไฟฟ้าตรงเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าที่ทำให้มอเตอร์เกิดการหมุน มอเตอร์แบบนี้มักถูกใช้ในงานที่ต้องการควบคุมความเร็วและตรวจวัด, เช่น พัดลมไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า, หรือเครื่องมือไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าสไตเอป (Stepper Motors): มอเตอร์ไฟฟ้าสไตเอปจะบ่งส่วนไฟฟ้าเพื่อการทำงานภายในมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเวียนตามขั้นบันไดที่กำหนด มอเตอร์สไตเอปมักถูกใช้ในระบบที่ต้องการควบคุมตำแหน่งอย่างแม่นยำ เช่น ประยุกต์ใช้ในการปรับตำแหน่งของพรินเตอร์ 3D เป็นต้น

มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motors): มอเตอร์เซอร์โวมักถูกใช้ในระบบที่ต้องการควบคุมตำแหน่งหรือทิศทางของการหมุนเวียนอย่างแม่นยำ เช่น ระบบ CNC, หุ่นยนต์, หรือตัวควบคุมที่ต้องการการควบคุมที่มีความแม่นยำ เป็นต้น

มอเตอร์เชิงเส้น (Linear Motors): มอเตอร์เชิงเส้นทำงานเหมือนกับมอเตอร์แปรผัน แต่ทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง มอเตอร์เชิงเส้นมักถูกใช้ในระบบที่ต้องการการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำ เช่น ตู้เครื่องจักรและระบบสายพานสูญญากาศ เป็นต้น

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสตีป (Brushless DC Motors): มอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ไม่มีตัวเกี่ยว (brushes) ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถให้ประสิทธิภาพที่สูง มักถูกใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมความเร็วและการหมุนเวียนที่เชิงเส้น

การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นนั้นอยู่กับความต้องการของเครื่องจักรกลสำหรับงานแต่ละรูปแบบในอุตสาหกรรม การเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเครื่องจักรยังช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างดี

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :