Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! รู้หลักการยศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การทำงานในอุตสาหกรรมมักใช้เครื่องจักรกลเป็นกระบวนการทำงานหลัก แต่ในบางกระบวนการก็จำเป็นต้องมีพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งการออกแบบท่าทางหรือรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสรีสะร่างกายก็จะช่วยลดการบาดเจ็บจากการทำงานช่วยพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีอาการบาดเจ็บน้อยลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดี

การยศาสตร์ (Ergonomics) คือ

หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งมักถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่มนุษย์เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

หลักการการยศาสตร์ในการทำงาน

  • การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์: เพื่อให้มีการใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การออกแบบพื้นที่ทำงาน: เพื่อให้มีความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
  • การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์: เพื่อให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการแพทย์
  • การออกแบบและการปรับปรุงเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน: เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและสะดวกสบาย

การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยใช้หลักการยศาสตร์

การยศาสตร์เมื่อถูกนำเข้ามาใช้ในการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ มักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดความเมื่อยล้าและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน

  1. การออกแบบตำแหน่งและการเคลื่อนไหว

เครื่องจักรควรถูกออกแบบให้เหมาะสมกับตำแหน่งการทำงานของมนุษย์ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวที่สะดวกสบายและเข้ากับสรีระร่างกายมากที่สุด อุปกรณ์ควรถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐานและควรสามารถปรับแต่งตำแหน่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ใช้งานแต่ละคน

  1. การออกแบบอุปกรณ์และหน้าที่

การออกแบบอุปกรณ์เน้นการใช้งานที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน ควรมีคู่มือแนะนำวิธีใช้งานอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

  1. การควบคุมและอินเตอร์เฟซ

การออกแบบระบบควบคุมและอินเตอร์เฟซของเครื่องจักรที่สะดวกต่อการใช้งานเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การออกแบบความปลอดภัย

เครื่องจักรควรถูกออกแบบให้ปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการจัดทำการเตือนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน

การยศาสตร์เป็นหลักการผสมผสานทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์เพื่อนำมาปรับแต่งให้การทำงานของเครื่องจักรกลกับมนุษย์สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นหนึ่งในหลักการออกแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการทำงาน สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :