Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! ส่วนประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีส่วนประกอบหลายอย่างเพื่อให้สามารถทำงานพลาสติกออกมาได้อย่างแม่นยำและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับงานพลาสติกที่ต้องการผลิต สำหรับส่วนประกอบสำคัญของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีดังนี้

  1. แม่พิมพ์ (Mold): แม่พิมพ์คือกล่องหรือรูปทรงที่ใช้ในการรับรูปร่างและรายละเอียดของชิ้นงานที่จะฉีดพลาสติกเข้าไป มีสองส่วนหลักคือแม่พิมพ์หลักและแม่พิมพ์ประสิทธิภาพ (Core and Cavity) ซึ่งร่วมกันสร้างรูปร่างของชิ้นงาน
  1. ระบบฉีด (Injection System): ระบบนี้ประกอบด้วยช่องรับพลาสติก (Hopper) เพื่อเก็บวัสดุพลาสติก ส่วนใหญ่มักมีท่อคอยเชื่อมต่อกับแม่พิมพ์ เพื่อให้พลาสติกไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ในขั้นตอนการฉีด
  1. เครื่องฉีด (Injection Machine): เครื่องฉีดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแรงดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ มันประกอบด้วยอุปกรณ์เช่นกระบอกปั๊ม (Plunger) หรือสกรูทวิน (Screw) เพื่อการรับส่งวัสดุ
  1. ระบบควบคุม (Control System): ระบบควบคุมใช้ในการควบคุมการฉีดพลาสติกอย่างละเอียด เช่น การควบคุมอุณหภูมิและความดัน และการตั้งค่าเวลาการฉีด
  1. ระบบทำความสะอาด (Ejector System): ระบบนี้ใช้ในการดันชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์หลังจากการฉีดเสร็จสิ้น
  1. ระบบทำความเย็น (Cooling System): ระบบทำความเย็นใช้ในการลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์และชิ้นงานหลังจากการฉีดเพื่อให้พลาสติกตัวแข็งตามรูปร่างแม่พิมพ์
  1. ระบบล่วงเวลา (Timer System): ระบบนี้ช่วยในการควบคุมเวลาของกระบวนการฉีดพลาสติก เช่น เวลาเปิด-ปิดวาล์วแม่พิมพ์
  1. ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System): ระบบนี้ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ถูกฉีดพลาสติก เช่น การตรวจสอบขนาดและรายละเอียด

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมีหลายแบบซึ่งในการนำมาใช้งานควรเลือกให้เหมาะกับชิ้นงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและสะดวกต่อการใช้งาน หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า