Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! หัวโพรบ HEIDENHAIN คืออะไร?

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการกลึง, แกะ, กัด, และเจียระไนชิ้นงานหรือวัตถุต่าง ๆ นั้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากทำงานร่วมกับหัวโพรบ HEIDENHAIN ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล CNC โดยเฉพาะ

หัวโพรบ HEIDENHAIN
คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบตำแหน่งของแกนหมุนในเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกลึง การแกะ การกัด การเจียระไน และกระบอกสำหรับการผลิตอุตสาหกรรม หัวโพรบแบรนด์ HEIDENHAIN ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตเนื่องจากความแม่นยำและความเสถียรในการวัดและการตรวจสอบตำแหน่งของแกนหมุนในเครื่องจักรต่าง ๆ

HEIDENHAIN บริษัทชั้นนำในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์วัดและตรวจสอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันทาง HEIDENHAIN ได้พัฒนาหัวโพรบที่มากมายด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถให้ความแม่นยำและความเสถียรในการวัดที่แม่นยำสูงสุด เช่น เทคโนโลยี Absolute Encoder ที่สามารถอ่านตำแหน่งแม่นยำสูงได้โดยไม่ต้องทำการตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น (home position) หรือเทคโนโลยี Incremental Encoder ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบระยะสั้น มีความแม่นยำเป็นอย่างดี

หัวโพรบนั้นจะช่วยลดเวลาการติดตั้ง เพิ่มอายุการใช้งาน และเพิ่มความแม่นยำของมิติชิ้นงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหัวโพรบ HEIDENHAIN นั้นสามารถใช้ทำงานได้ทั้งแบบ Manual และแบบโปรแกรมด้วยคอนโทรลของเครื่อง CNC ทั้งฟังก์ชันการตั้งค่า การวัด และการมอนิเตอร์ หัวโพรบ HEIDENHAIN ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น
อุตสาหกรรมเครื่องกล
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่ต้องการความแม่นยำในการตรวจสอบแกนหมุนและตำแหน่งของชิ้นงานที่กลึงหรือดัดเคี้ยว

หัวโพรบ HEIDENHAIN เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำและเสถียรในการวัดและตรวจสอบตำแหน่งแกนหมุนในอุตสาหกรรมการผลิตทำให้ HEIDENHAIN ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :