Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่องกลึง CNC 5 แกน (5-axis CNC machine)

เครื่องกลึง CNC 5 แกน (5-axis CNC machine)

คือ เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดเฉือนวัสดุด้วยความแม่นยำสูง โดยมีการเคลื่อนที่และควบคุมทั้ง 5 แกน ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนที่ตามแกน X, Y, Z และการหมุนของชิ้นงานหรือหัวตัดในแกน A และ C

การทำงานของ 5 แกน

  • แกน X: เคลื่อนที่แนวระนาบซ้ายขวา
  • แกน Y: เคลื่อนที่แนวระนาบหน้า-หลัง
  • แกน Z: เคลื่อนที่แนวดิ่งขึ้นลง
  • แกน A: หมุนรอบแกน X
  • แกน C: หมุนรอบแกน Y

ซึ่งเครื่องกลึง CNC 5 แกนนั้นมีหลายประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งาน อาทิเช่น

1. เครื่องกลึงแนวตั้ง (Vertical 5-axis CNC Lathe)

มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้ง ชิ้นงานจะถูกจับไว้บนโต๊ะหมุน และหัวตัดสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแกน X, Y, และ Z พร้อมกับการหมุนในแกน A และ C จึงเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และหนัก เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องบินและยานยนต์ เป็นต้น

2. เครื่องกลึงแนวนอน (Horizontal 5-axis CNC Lathe)

เครื่องมีแกนหมุนอยู่ในแนวนอน ชิ้นงานจะหมุนรอบแกนหมุนและหัวตัดสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแกน X, Y, และ Z พร้อมกับการหมุนในแกน A และ C เหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีความยาวและต้องการการหมุนหลายทิศทาง

3. เครื่องกลึงแบบ Multi-tasking (Multi-tasking 5-axis CNC Lathe)

เครื่องสามารถทำงานหลายรูปแบบรวมกัน เช่น การกัด, การเจาะ, การกลึง และการเจียรในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการหลายกระบวนการในเครื่องเดียว ลดการย้ายชิ้นงานระหว่างเครื่องจักร

4. เครื่องกลึงแบบ Palletized (Palletized 5-axis CNC Lathe)

เครื่องมีระบบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของชิ้นงานโดยใช้ pallet ซึ่งสามารถหมุนและเคลื่อนที่ได้ตามแกน X, Y, และ Z พร้อมกับการหมุนในแกน A และ C เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานในปริมาณมาก และต้องการการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

5. เครื่องกลึงแบบ Gantry (Gantry 5-axis CNC Lathe)

โครงสร้างของเครื่องจะมีลักษณะเป็นกรอบ (gantry) ที่ครอบอยู่เหนือชิ้นงาน หัวตัดสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแกน X, Y, และ Z พร้อมกับการหมุนในแกน A และ C เหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และต้องการการตัดเฉือนจากหลายทิศทางพร้อมกัน

6. เครื่องกลึงแบบ Trunnion (Trunnion 5-axis CNC Lathe)

มีการหมุนรอบแกน A โดยมีโต๊ะหรือส่วนรองรับชิ้นงานที่สามารถหมุนในแกน C ได้ เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการการเข้าถึงในหลายทิศทางและต้องการความแม่นยำสูง

เครื่องกลึง CNC 5 แกนมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน และลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :