Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่องจักรเสียงดัง..จัดการยังไงดี?

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งตัวพนักงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร และชุมชนใกล้เคียงทำให้โรงงานฯมักได้รับการร้องเรียนอยู่บ่อย ๆ ปัญหาเรื่องเสียงหลัก ๆ มักมาจากเสียงเครื่องจักรที่กำลังทำงาน แต่มีขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อลดระดับเสียงได้เช่นกัน

วัดและประเมินระดับเสียง

ทำการวัดระดับเสียงของเครื่องจักรเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาและตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อระดับเสียง เมื่อทราบระดับเสียงให้กำหนดเป้าหมายในการลดระดับเสียงที่ต้องการให้มากที่สุด

ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร

แนะนำให้ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรอาจส่งผลให้มีเสียงดังขึ้น

ปรับแต่งเครื่องจักร: ถ้ามีอุปกรณ์ที่ไม่เกิดความจำเป็นให้กำจัดหรือตัดออก เพื่อลดความเกิดเสียงดัง

ใช้วัสดุกันเสียง

การใส่วัสดุกันเสียงหรือการติดตั้งฉนวนกันเสียงล้อมรอบเครื่องจักรอาจช่วยลดระดับเสียงที่ก่อให้เกิด

ปรับแต่งกระบวนการการทำงาน

การเปลี่ยนกระบวนการการทำงานหรือการปรับแต่งเครื่องจักรให้มีความนิ่ง น้อยลงอาจช่วยลดระดับเสียง

อบรมและสอนพนักงาน

สอนและอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการใช้งาน

ใช้อุปกรณ์การป้องกัน

คาดหมวกหูหรืออุปกรณ์การป้องกันเสียงส่วนตัว เมื่อมีความจำเป็น สำหรับพนักงานที่ทำงานใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง

ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดเสียงดัง ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

วางบนพื้นที่ที่มั่นคง

หากวางเครื่องจักรไว้บนพื้นที่ที่พื้นไม่เท่ากันหรือไม่มั่นคงเพียงพอ เมื่อเครื่องจักรทำงานอาจจะเกิดเสียงที่กระทบกันระหว่างช่องว่างของพื้นและตัวเครื่องจักร

การแก้ไขปัญหาเสียงดังในโรงงานควรทำอย่างรอบคอบเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานในโรงงาน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :