Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่องพับโลหะแผ่น

เครื่องพับโลหะแผ่น (Sheet Metal Folding Machine) เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการงานกับวัสดุโลหะแผ่น เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, เหล็กกล้า, และวัสดุโลหะอื่น ๆ โดยที่เครื่องนี้ช่วยในการพับและขึ้นรูปวัสดุโลหะแผ่นให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพับได้ตามความต้องการของงาน เช่น ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร, กล่องโลหะ, แผงควบคุม, ชิ้นส่วนยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบและผลิต

คุณสมบัติหลักของเครื่องพับโลหะคือการใช้แรงบิดและแรงกดบนโลหะแผ่นเพื่อพับไปตามแนวของแม่พิมพ์ที่ถูกตั้งขึ้นในเครื่อง อาจมีการควบคุมด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) เพื่อให้การพับเป็นไปตามแผนการที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้าด้วยซอฟต์แวร์ หรืออาจใช้ระบบแบบมือสั่นเพื่อปรับการพับด้วยมือตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ส่วนประกอบหลักของเครื่องพับโลหะ

  • แม่พิมพ์ (Die): เป็นพื้นผิวที่มีรูปร่างที่ต้องการให้กับชิ้นงานที่จะถูกพับ แม่พิมพ์จะถูกติดตั้งบนส่วนล่างของเครื่องพับโลหะ
  • ชุดเข็ม (Punch): เป็นชิ้นส่วนที่มีรูปร่างที่เข้ากันกับแม่พิมพ์ ชุดเข็มจะถูกขับเข้าสู่โลหะแผ่นเพื่อทำการพับ
  • เครื่องอัด (Hydraulic System): เครื่องอัดใช้แรงบิดหรือแรงกดในการขับเข็มเพื่อทำการพับ ปรับและควบคุมแรงบิดหรือแรงกดเพื่อให้ได้มุมและรัศมีที่ถูกต้องตามแผนการ

เครื่องพับโลหะสามารถทำงานได้หลายลักษณะ เช่น:

  • V-Bending: การพับด้วยแม่พิมพ์แบบ V-shape ในแนวตั้งหรือแนวนอน
  • U-Bending: การพับด้วยแม่พิมพ์แบบ U-shape
  • Air Bending: การพับโดยไม่ใช้แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตรงตามแผนการ จะใช้แรงบิดของเครื่องอัดในการพับ
  • Bottoming: การพับโดยให้ชุดเข็มเข้าสัมผัสกับแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดการพับที่แน่นและมุมที่แน่นอน

เครื่องพับโลหะแผ่นมักใช้งานในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า