Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่องมือวัดความแข็ง

การชิ้นงานในเชิงวิศวกรรมต้องมีการตรวจวัดคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเครื่องมือวัดต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมา 

เครื่องวัดความแข็ง (Hardness Meters) คืออ เครื่องมือที่ใช้วัดความแข็งของวัสดุหรือพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ เครื่องวัดความแข็งมีความสำคัญในการประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมสเตนเลส อุตสาหกรรมอลูมิเนียม อุตสาหกรรมทองเหลือง อุตสาหกรรมทองแดง อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

การวัดความแข็งของวัสดุสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธี แต่มักจะใช้วิธีการกดหรือแรงบีบบังคับลงบนพื้นผิวของวัสดุและวัดการต้านทานที่เกิดขึ้น เช่น การวัดความลึกเข้าไปในวัสดุหรือการวัดการดึงยืดของวัสดุ เป็นต้น

5 เครื่องวัดความแข็งที่นิยม

  1. Brinell Hardness Tester (บรินเนลฮาร์ดเนสเทสเตอร์): ใช้ลูกแร่ที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่เป็นลูกปัด จะกดลงบนวัสดุด้วยแรงที่กำหนดและวัดความลึกที่ลูกปัดซึ่งแสดงความแข็งของวัสดุ
  1. Rockwell Hardness Tester (ร็อกเวลล์ฮาร์ดเนสเทสเตอร์): มีหลากหลายรูปแบบ แต่หลักการทำงานคือการกดลงบนวัสดุด้วยแรงที่แปรผัน และวัดความลึกที่เข้าไปในวัสดุ
  1. Vickers Hardness Tester (วิกเกอร์ฮาร์ดเนสเทสเตอร์): ใช้ลูกแร่ที่มีรูปทรงพีระมิดเล็ก ๆ เป็นลูกปัด จะวัดความลึกที่เข้าไปในวัสดุหรือการแทรกลูกปัดเพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวแนวนอนและแนวตั้ง
  1. Knoop Hardness Tester (คนูปฮาร์ดเนสเทสเตอร์): คล้ายกับวิกเกอร์ฮาร์ดเนสเทสเตอร์ แต่ใช้ลูกแร่ที่มีรูปทรงและมุมเล็กกว่า
  1. Shore Hardness Tester (ชอร์ฮาร์ดเนสเทสเตอร์): ใช้ในการวัดความแข็งของวัสดุอ่อนเช่นยางและพลาสติก โดยการกดลงบนพื้นผิวและวัดความลึกที่เกิดขึ้น

เครื่องวัดความแข็งนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการนำมาใช้งานควรเลือกให้เหมาะกับชิ้นงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและสะดวกต่อการใช้งาน หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :