Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่องวัดพิกัดคืออะไร?

กระบวนการผลิตนั้นนอกจากเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการผลิตแล้ว ยังต้องมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อช่วยวัดมาตรฐานของชินงานที่ผลิตออกมาได้ เพื่อให้ชิ้นงานได้ตามมาตฐานอย่างสมบูรณ์แบบ เครื่องวัด CMM เป็นเครื่องมือในการวัดที่จะช่วยให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

เครื่องวัดพิกัด (Coordinate Measuring Machine, CMM)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบความแม่นยำของชิ้นงาน หรืออะไหล่ที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยวัดพิกัดและความหนาของวัตถุ 3 มิติ ซึ่งสามารถใช้งานได้กับวัตถุที่มีรูปร่างที่ซับซ้อนและที่ทำด้วยวัตถุดิจิตอล โดยอาจมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Numeric Control, CNC) เพื่อทำให้การวัดแม่นยำและเร็วขึ้น

ซึ่งหลักการทำงานของ CMM คือ การนำตัวอ่านเครื่องยนต์ (Probe) ไปวัดจุดบนพื้นผิวของวัตถุ หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง CMM แล้วคำนวณเพื่อหาค่าพิกัดและความหนาของวัตถุนั้น ๆ โดยจะมีการใช้เปรียบเทียบกับแบบจำลอง (Nominal Model) ของวัตถุในการวัดเพื่อตรวจสอบความแม่นยำ ตัวอ่านเครื่องยนต์ที่ใช้กันบ่อย คือ Touch Probe สามารถสัมผัสและวัดตำแหน่งได้

เครื่องวัด CMM มักนำมาใช้ในการผลิตและตรวจสอบสินค้าในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิเช่น
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
อุตสาหรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องกล
และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ซึ่งช่วยให้การผลิตมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องวัดพิกัด CMM นั้นควรมีการทำความสะอาดเครื่องและโพรบ การตรวจสอบการสึกหรอ และการปรับเพื่อเทียบค่าให้มีความแม่นยำถูกต้องเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำ

สำหรับในอนาคตที่มีทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจจะทำให้เครื่องวัดพิกัด CMM มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น อาจมีการพัฒนาใช้วิธีการวัดแบบไม่สัมผัส เช่น การสแกนด้วยเลเซอร์ การวัดด้วยแสง เพื่อลดการสัมผัสซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในความเสียหายของวัตถุที่วัดให้น้อยลง

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :