Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เครื่อง Wire-cut EDM สำหรับงานแม่พิมพ์

เครื่อง Wire-cut EDM (Electrical Discharge Machining) เป็นเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการตัดวัสดุโดยใช้การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านลวดไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเครื่องและวัสดุที่ต้องการตัด ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold Making) การใช้เครื่อง Wire-cut EDM กำลังเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากทำให้สามารถสร้างแม่พิมพ์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนและช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อย่างมาก

ประโยชน์ของเครื่องWire-cut EDM สำหรับงานแม่พิมพ์

  1. ความละเอียดและความแม่นยำสูง: เครื่อง Wire-cut EDM สามารถตัดแม่พิมพ์ที่มีรายละเอียดสูงและรูปทรงที่ซับซ้อนได้อย่างดี ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น รายละเอียดในพื้นผิวของแม่พิมพ์ เป็นต้น
  2. ลดเวลาในการผลิต: การใช้ Wire-cut EDM ช่วยลดเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ที่อาจต้องเสียเวลาในการเตรียมแม่พิมพ์และการตัดวัสดุ
  3. สามารถตัดวัสดุที่แข็งแรง: เครื่อง Wire-cut EDM สามารถใช้ตัดวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงได้ เช่น เหล็กกล้า, น้ำหล่อ, หรือวัสดุที่ทนทาน เป็นต้น
  4. ลดการสั่นสะเทือน: การใช้ EDM ช่วยลดการสั่นสะเทือน ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการตัดแบบอื่น ๆ ทำให้ลดโอกาสความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดจากการสั่นได้อย่างดี
  5. การตัดที่เรียบเนียน: เครื่อง Wire-cut EDM สามารถสร้างพื้นผิวที่เรียบเนียนมาก ทำให้ไม่ต้องใช้การปรับแต่งในขั้นตอนถัดไปของการผลิต จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดต้นทุนเวลาในกระบวนการทำงาน
  6. ตัดวัสดุที่มีความหนาหลายชั้น: เครื่อง Wire-cut EDM สามารถตัดแม่พิมพ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและความหนาหลายชั้นได้อย่างแม่นยำ
  7. ลดการใช้สิ่งเสริม: เครื่อง Wire-cut EDM ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สิ่งเสริมเพิ่มเติม เช่น ดอกตัด เป็นต้น
  8. ความยืดหยุ่นในการตัด: เครื่อง Wire-cut EDM สามารถให้ความยืดหยุ่นในการตัดที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีทรงรูปหลากหลาย

การใช้งาน Wire-cut EDM ในงานแม่พิมพ์ช่วยให้การผลิตแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงซับซ้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและความแม่นยำ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตแม่พิมพืในระยะยาว

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :