Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! เทคโนโลยีการวัดในรถยนต์ EV

เมื่อสิ่งแวดล้อมกำลังเกิดปัญหาจากการใช้พลังงานที่ใช้เเล้วหมดไปอย่างน้ำมันและเชื้อเพลิงต่าง ๆ ทำให้มนุษย์ต้องพัฒนาและพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกนี้ให้ยืนนานที่สุด รถยนต์ EV จึงเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักษ์ธรรมชาติ เพราะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิง ทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษและประหยัดค่าน้ำมัน

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles – EVs) นั้นไม่มีเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ทั่วไป แต่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรีแทน ซึ่งเทคโนโลยีการวัดสำหรับผลิตมอเตอร์เพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า EV นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะใช้ไฟฟ้าในการทำงานทุกวงจรจึงต้องมีเทคโนโยลีการวัดที่แม่นยำเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้า EV สามารถเคลื่อนที่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ระบบวัดแบตเตอรี (Battery Monitoring System – BMS): BMS เป็นระบบที่วัดและควบคุมแบตเตอรีในรถยนต์ EV ซึ่งรวมถึงการวัดสถานะแบตเตอรี เช่น ปริมาณพลังงานที่เหลือในแบตเตอรี (State of Charge – SoC), สถานะสุขภาพของแบตเตอรี, แรงดันของแบตเตอรี และอุณหภูมิ ระบบ BMS ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการดูแลแบตเตอรีให้มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัย
  • ระบบวัดการเร่ง (Acceleration Measurement System): รถยนต์ EV มีระบบวัดการเร่งเพื่อตรวจจับแรงเร่งของรถ เครื่องมือนี้ช่วยในการควบคุมโหมดขับขี่และการจัดการพลังงานที่ใช้ในการเร่งขึ้นหรือเบรกลง
  • ระบบวัดการเบรก (Braking Measurement System): ระบบวัดการเบรกอาจรวมการวัดแรงกดเบรกและการเบรกจากแบตเตอรี (Regenerative Braking) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเบรกและการเก็บพลังงานกลับสู่แบตเตอรี
  • ระบบวัดการไหลของกระแสไฟฟ้า (Current Measurement System): ระบบวัดกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของรถยนต์ EV ช่วยตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านระบบ สำหรับการควบคุมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ระบบวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement System): รถยนต์ EV มีระบบวัดอุณหภูมิต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในระบบไฟฟ้าและคอมโพเนนต์ที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิในแบตเตอรี, ระบบควบคุมอุณหภูมิในช่วงเย็น และระบบควบคุมอุณหภูมิของมอเตอร์
  • ระบบวัดระยะ (Distance Measurement System): ระบบวัดระยะช่วยในการแสดงระยะทางที่เหลือในแบตเตอรีและระยะที่สามารถขับได้ ซึ่งช่วยผู้ขับขี่วางแผนการเดินทางและการชาร์จแบตเตอรี
  • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุปกรณ์ (Sensor Detection System): รถยนต์ EV มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปริมาณของน้ำมันเหลือในระบบเบรกและเครื่องสูบลม

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า EV ยังคงมีการพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยี EVs อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า