Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! แม่พิมพ์พลาสติก

ปัจจุบันการผลิตชิ้นงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้มีการสร้างแม่พิมพ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตชิ้นงานในรูปทรงที่ใกล้เคียงจนแทบจะเหมือนกันภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม่พิมพ์มีหลากหลายชนิดโดยที่พบเห็นบ่อยที่สุดจะเป็นแม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกมีดังนี้

  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับฉีดร้อน (Injection Molding Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีดร้อนพลาสติก ประกอบด้วยช่องรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการผลิต มีอุปกรณ์ในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์อย่างแม่นยำ
  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D (3D Printing Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D เพื่อสร้างชิ้นงานพลาสติก แม่พิมพ์สามารถสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D ที่ใช้วัสดุพลาสติกเพื่อสร้างรูปร่างสินค้า
  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับการกัดกร่อน (Blow Molding Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการกัดกร่อนพลาสติก แม่พิมพ์ออกแบบให้เหมาะสมกับรูปร่างและขนาดของชิ้นงาน โดยใช้ลมดันในการกัดกร่อนและขยายพลาสติกในแม่พิมพ์
  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับการสปริงกิ้ง (Compression Molding Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการสปริงกิ้งพลาสติก โดยใช้แรงกดที่สูงเพื่อกดหรือย้อมวัสดุพลาสติกในแม่พิมพ์ เมื่อพลาสติกแข็งตัวแล้วจะถูกนำออกจากแม่พิมพ์
  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับชุบ (Dip Molding Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการชุบพลาสติก แม่พิมพ์จะถูกจุ่มลงในน้ำพลาสติกเหลว และนำออกมาเพื่อให้วัสดุพลาสติกแข็งตัว
  1. แม่พิมพ์พลาสติกสำหรับโครงสร้างภายนอก (Structural Foam Molding Mold): เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกโครงสร้างภายนอก โดยใช้วิธีการฉีดร้อนพลาสติกโครงสร้างภายนอกที่มีลมฟองเพิ่มเข้ามาในวัสดุพลาสติกเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและเบากว่าพลาสติกแบบปกติ

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายประเภทของแม่พิมพ์พลาสติกที่ใช้กับกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก แต่ละประเภทจะมีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้ประเภทแม่พิมพ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานที่ต้องผลิต และความต้องการของกระบวนการผลิต 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า