Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! 5 ข้อดีของเครื่องจักร CNC 5 แกน

เครื่อง CNC หรือ Computer Numerical Control ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดกระบวนการผลิต ระบบ CNC ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำหนด 

เครื่อง CNC มีหลายประเภทที่มีจำนวนแกนที่แตกต่างกันตามลักษณะงานที่ต้องการผลิตและความซับซ้อนของการทำงาน โดยปกติเครื่อง CNC มีจำนวนแกนตั้งแต่ 2 – 5 แกน

  • CNC 2 แกน: ทำงานในมิติ X และ Y ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ในแนวแกนแนวนอนและแนวตั้ง
  • CNC 3 แกน: ทำงานในมิติ X, Y, และ Z, ซึ่งเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
  • CNC 4 แกน: ในเครื่อง CNC 4 แกน, มีการเพิ่มแกนหมุน (A หรือ B) ทำให้สามารถหมุนรอบของชิ้นงานได้
  • CNC 5 แกน: ในเครื่อง CNC 5 แกน, มีการเพิ่มแกนหมุนเพิ่มเติม (C) ทำให้สามารถหมุนรอบของชิ้นงานในทุกมิติได้

5 ข้อดีของเครื่อง CNC 5 แกน

  1. ผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนและความแม่นยำสูง: 

เครื่องจักร CNC 5 แกนสามารถควบคุมตำแหน่งและการเคลื่อนที่ในทุกแกนได้ทั้งหมด รวมทั้งเครื่อง CNC 5 แกนทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานในทุกมิติ ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรายละเอียดและซับซ้อนได้มากขึ้น ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การเข้าถึงทุกมุมได้:

เครื่อง CNC 5 แกนทำให้เครื่องจักรสามารถเข้าถึงทุกมุมของชิ้นงานได้ ทำให้สามารถทำงานกับส่วนที่ซับซ้อนและซับซ้อนได้

  1. ลดจำนวนขั้นตอน: 

เครื่อง CNC 5 แกนช่วยลดจำนวนขั้นตอนในการผลิต เนื่องจากสามารถทำหลายกระบวนการในรอบเดียว และยังช่วยลดเวลาในการติดตั้งเพื่อการทำงานได้อีกด้วย

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: 

เครื่อง CNC 5 แกนสามารถทำงานในทุกมิติพร้อมกันได้ ทำให้เครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานมากขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากันเมื่อเทียบกับเครื่อง CNC ที่มีจำนวนแกนน้อยกว่า

  1. ใช้ทำงานกับวัสดุหลากหลาย: 

เครื่องจักร CNC 5 แกนสามารถใช้ทำงานกับวัสดุหลายประเภท เช่น โลหะ พลาสติก ไม้ และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น

การใช้งานเครื่องจักร CNC 5 แกน จึงเป็นเครื่องจักรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม เพราะมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตชิ้นงานที่มีซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง อีกทั้งจำนวนแกนของเครื่อง CNC มีผลต่อความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ยิ่งมีจำนวนแกนมากยิ่งสามารถทำงานกับชิ้นงานที่ซับซ้อนและทันสมัยได้มากยิ่งขึ้น

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :