Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! RPA ไอเท็มไม่ลับสายอุตสาหกรรมโรงงาน

กระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความซับซ้อนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเครื่องจักรกลที่ต้องมีความเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน ปัจจุบันไม่เพียงฮาร์ดแวร์อย่างเครื่องจักรหรืออุกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์ก็มีผลต่อการทำงานในอุตสาหกรรมด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานเช่นกัน

โปรแกรม PRA ไอเท็มเด็ดเบื้องหลังการจัดการข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PRA หรือ Robotic Process Automation คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานที่เรากำหนดไว้ในรูปแบบของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานที่ซับซ้อนและรูปแบบที่ซ้ำซากได้ โดยไม่ต้องมีการสร้างโปรแกรมใหม่หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบที่มีอยู่แล้วในองค์กรยุคดิจิตัล

RPA ช่วยลดระยะเวลาและความคลาดเคลื่อนในการทำงาน  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้ในระยะยาว

RPA ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับใช้ในหลายพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

  • การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์: RPA สามารถใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตจากระบบผลิตอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบด้วยการใช้ระบบการทดสอบอัตโนมัติ
  • การจัดการสต็อก: RPA สามารถช่วยในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสต็อกอัตโนมัติ รวมทั้งการจัดเตรียมคำสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อระดับสต็อกต่ำ
  • การบริหารบุคคลและเวลา: RPA สามารถช่วยในการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน รวมทั้งการสร้างตารางการทำงานและการจัดตารางงานของพนักงาน
  • การตรวจสอบและการทดสอบ: RPA สามารถให้การสนับสนุนในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า รวมทั้งทดสอบอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดและบำรุงรักษา: RPA สามารถนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องจักร รวมทั้งการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษา
  • การออกเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย: RPA สามารถทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างมากของธุรกิจ

การใช้งาน RPA นั้นมีประโยชน์กับธุรกิจมากมาย รวมทั้งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกโรงงานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย หากสนใจต้องการนำ RPA เข้าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ หรือสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :