Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! Thread whirling และ Shaper duo คืออะไร?

Thread whirling และ Shaper duo เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเจาะหลุมและการตัดโลหะ โดยเฉพาะในชิ้นงานขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำและความละเอียดอย่างสูง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กมาก ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ สกรูยึดกระดูก เป็นต้น 

Thread Whirling (การทอเกลียว)

Thread whirling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างเกลียวหรือเส้นเกลียวบนงานชิ้นงานที่มีรูหรือพื้นผิวที่ต้องการการเกลียว เช่น หน้าตัดของสกรูหรือตะปู เป็นต้น ในกระบวนการนี้เครื่องจะหมุนรอบชิ้นงานและส่งความเร็วเพื่อสร้างเกลียว ซึ่งสามารถกลึงได้ 2 – 3 ฟันเกลียวภายในครั้งเดียวช่วยลดระยะเวลาในการผลิต เหมาะสำหรับงานที่มีขนาดเล็ก มีความซับซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง แต่ยิ่งความซับซ้อนของชิ้นงานมีมากอาจจะต้องใช้เวลาที่มากขึ้นด้วยเพื่อประสิทธิภาพและความละเอียดของงาน

Shaper Duo (เชปเปอร์ ดูโอ้)

Shaper duo เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “shaper tool” ในการตัดโลหะและวัสดุอื่น ๆ ด้วยการเคลื่อนที่เครื่องมือไปมาในแนวดิ่ง มักใช้สำหรับตัดหัวน็อตขนาดเล็ก เช่น  หัวน็อตดาว 6 แฉก หัวน็อต 6 เหลี่ยม หัวน็อต 4 เหลี่ยม และแบบต่าง ๆ  โดยปกติแล้ว Shaper duo จะถูกติดตั้งบนช่วงเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไปมา และการเคลื่อนที่ของช่วงเครื่องจักรจะกำหนดรูปร่างของการตัดในชิ้นงานเล็กที่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพการตัดที่สูง แต่อาจใช้เวลาในการตัดนานกว่ากระบวนการตัดอื่น ๆ

ในกระบวนการผลิตเครื่องมือทางวิศวะกรรมต้องการความแม่นยำ มีรายละเอียดที่ซับซ้อน และต้องการประสิทธิภาพที่สูง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอย่าง Thread whirling และ Shaper duo จาก Tungaloy-NTK Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd ในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า