Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

วิศวะชวนรู้! Tool Balancer ตัวช่วยผ่อนแรงในโรงงาน

Tool balancer หรือ ตัวช่วยผ่อนแรง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานหรือสถานที่ทำงานเพื่อช่วยในการยก หรือปรับตำแหน่งของเครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก เพื่อเป็นการผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกให้คนทำงานได้ง่ายขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของ Tool balancer ประกอบด้วยลูกล้อหรือวงแหวนล้อที่มีสปริงภายใน เส้นสปริงจะถูกตั้งตามแนวดิ่งของตัว Tool balancer โดยลูกล้อนั้นจะเชื่อมต่อกับเครื่องมือ หรือสายยาวที่ต้องการยกหรือรองรับน้ำหนัก ซึ่ง Tool Balancer มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการทำงานในแต่ละแบบที่ต้องการ

ประเภทของ Tool Balancer 

  • Spring Balancer (สปริงบาลานซ์):

ใช้สปริงเพื่อสมดุลแรงน้ำหนักของเครื่องมือ ลดการใช้พลังงานของคนในการยก หรือควบคุมเครื่องมือ

  • Air Balancer (แอร์บาลานซ์):

ใช้ลมอัดเพื่อสมดุลแรงน้ำหนัก ช่วยควบคุมความให้วัตถุคงที่ และช่วยในการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ

  • Rope Balancer (โรปบาลานซ์):

ใช้โซ่หรือเชือกแทนสปริง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่า

  • Zero Gravity Balancer (ซีโร่ กราวิตี้ บาลานซ์):

ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดแรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุที่มีน้ำหนักเหมือนไม่มีน้ำหนัก

  • Electric Balancer (อีเล็กทริกบาลานซ์):

รบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์หรือระบบไฟฟ้าเพื่อสมดุลแรงน้ำหนัก

  • Hydraulic Balancer (ไฮดรอลิคบาลานซ์):

ใช้ระบบไฮดรอลิคในการสมดุลแรงน้ำหนักของวัตถุ

  • Positioning Balancer (พอสิชั่นนิ่งบาลานซ์):

มีระบบล็อกตำแหน่งหรือระบบติดตามตำแหน่งที่ช่วยในการควบคุมตำแหน่งของวัตถุให้ดียิ่งขึ้น

  • Manual Locking Balancer (แมนนวล ล็อคกิ้ง บาลานซ์):

มีระบบล็อคมือเพื่อควบคุมตำแหน่งของวัตถุ

  • Tool Balancer with Safety Device (บาลานซ์ทูลพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย):

มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน

การเลือกใช้ประเภทของ Tool Balancer นั้นควรพิจารณาลักษณะงาน น้ำหนักของเครื่องมือ และความต้องการในการควบคุมตำแหน่งของเครื่องมือหรือวัตถุอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :