Facebook Line whatapp telegram telegram |

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่งานกฏหมาย

รายละเอียดงาน

 1. ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายให้กับองค์กร รวมถึงพนักงานในองค์กร
 2. ให้คำแนะนำในการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และให้คำปรึกษางานคดีความต่างๆ
 3. ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญาทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจ และสัญญา เช่น สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สัญญาบริการระหว่างกัน ฯลฯ
 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารนิติกรรม สัญญา ใบอนุญาตฯ ต่างๆ ขององค์กร
 5. เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตามมูลสัญญา ละเมิด หรือเจรจาเพื่อชำระหนี้
 6. ติดต่อประสานงานกับศาล หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งทางโทรศัพท์และการออกไปพบผู้ว่าจ้าง
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 35 – 45 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 4. มีใบอนุญาตว่าความ มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายหมาย 5 ปีขึ้นไป
 5. ความรู้ในข้อกฎหมาย สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของนิติกรรมสัญญาที่จะทำ
 6. สามารถนำความรู้ที่มีมาพัฒนางานด้านกฎหมายให้สนองตอบการดำเนินงานขององค์กร
 7. มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้และพัฒนา
 8. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 9. มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 10. สามารถเดินทางไปติดต่อราชการเองได้
 11. มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เป็นอย่างดี
 12. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

พนักงานขับรถผู้บริหาร Executive Driver

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบงานการขับรถได้ดี และดูแลรักษารถในเบื้องต้นได้
 2. ดูแลการขับรถให้นายและครอบครัวรวมถึงเด็กเล็ก
 3. รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 4. สามารถออกต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้
 5. สามารถขับรถ Volvo XC90, Toyota Alphard และ Toyota Camry
 6. ทำงานวันจันทร์-เสาร์
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่สูบบุหรี่
 2. มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
 3. มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร 5 ขึ้นไป
 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม (สามารถส่งตรวจสอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ก่อนรับเข้าทำงาน)
 5. ไม่เสพสารเสพติด (ตรวจก่อนรับเข้างาน และสุ่มตรวจเสมอ)
 6. สามารถเข้างานเช้า (เช้า 6.00-7.00 น.โดยประมาณ)
 7. รู้เส้นทางเป็นอย่างดี ใช้ GPS และ Google map คล่อง
 8. ไม่พักหรือนั่งรอในรถ ขณะนายทำธุระ
 9. ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษารถในเบื้องต้นได้
 10. มีไหวพริบและมีความเป็นมืออาชีพ ในงานบริการขับรถให้กับผู้บริหารคนไทย
 11. มีความสุภาพ แต่งตัวสะอาดสะอ้าน สงบเสงี่ยม ขับรถดี ไม่เร็ว ไม่จี้ ขับเกียร์ธรรมดาได้
 12. ที่พักอาศัยควรอยู่ใกล้บ้านนาย ถนนศรีนครินทร์ (เพื่อรองรับงานดึกได้)
 13. สามารถขับรถยุโรป และญี่ปุ่นได้
 14. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว (มีผลตรวจมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พงศกร รอดเพ็ชร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพรทูล

196/47-48 หมู่ที่ 5 ซอยมหาวงษ์ ถนนรถรางเก่า

ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Contact