Sahaporntool

SAHAPORNTOOL

BLOGS

Collet คืออะไร ใช้ทำอะไรนะ?

Collet เป็นเครื่องมือสำหรับเกาะยึดวัตถุให้แน่นคงที่ ลักษณะเหมือนปลอกรัดก้านดอกสว่าน สามารถรัด และคลายวัตถุได้ ซึ่งจะช่วยให้งานผลิตมีความมั่นคงและแม่นยำมากขึ้น

ตัว Collet มีลักษณะเป็นร่อง ๆ รอบตัว ซึ่งช่วยให้รัดและคลายวัตถุได้อย่างคงที่ โดยตัวอย่างวัตถุที่ใช้ Collet จับยึด เช่น ดอกสว่าน เป็นต้น ซึ่ง Collet ถูกใช้ในทุก ๆ อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต โดยคุณสมบัติของ Collet ในแต่ละอุตสาหกรรมที่ต้องการก็ต่างกัน เนื่องจากชิ้นงานแต่ละประเภทมีรูปร่างที่ต่างกัน ทำให้ต้องใช้ Collet ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อนำมาจับยึดชิ้นงานนั้นเพื่อทำการผลิตให้เหมาะสมกับประเภทงานนั้น ๆ 

ตัวอย่างงาน collet ที่ใช้ในเครื่องกลึง (งานกัด) เช่น

  • เพื่อลดความซับซ้อนของการติดตั้ง หรือถอดชิ้นงาน
  • เพื่อเพิ่มการจับยึดที่มั่นคง ทำให้สามารถคุมค่าที่ต้องการได้ แม้ในการผลิตชิ้นงานจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
  • เพื่อเพิ่มความสามารถจับยึดในกรณีที่ต้องเม็ดมีดเพื่อกัดชิ้นงานที่มีความแข็ง

สหพรทูลของเรารับผลิต Collet ลักษณะพิเศษให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถคุมค่าความละเอียดได้ถึง 5 ไมครอน ลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่า Collet ที่ถูกผลิตโดยสหพรทูลสามารถจับยึดเพื่อผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพแน่นอน 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการผลิต Collect ให้เหมาะกับการผลิตชิ้นงาน แม้จะเป็นชิ้นงานที่เล็กเพียง 15 ไมครอน สหพรทูลกล้าการันตีคุณภาพและผลงงานด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 40 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :