Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! นวัตกรรมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก แม้จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้งานแต่ละประเภท แต่สำหรับในงานอุตสาหกรรมนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมทำงานด้วย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์

นวัตกรรมหุ่นยนต์นั้นมีเทคโนโลยีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทงานอุตสาหกรรม แต่หุ่นยนต์ที่ได้รับความนิยมจากอุตสาหกรรมทั่วโลกมีดังนี้

 1. หุ่นยนต์ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและการผลิต เฉพาะโดยสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล

 • มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถทำงาน
 • การเคลื่อนไวได้อย่างรวดเร็วในแนวแกน Z
 • การประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำ
 1. หุ่นยนต์สองแขนหรือหุ่นยนต์ Delta

หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างที่เป็นทรงกระบอกมีลักษณะเป็นแขนสองแขน หรือรูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย ซึ่งเหมาะกับการทำงานในงานอุตสาหกรรมและการผลิต

 • โครงสร้างของหุ่นยนต์ Delta เป็นรูปแบบกระบอกที่ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานในพื้นที่จำกัด
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความแม่นยำสูง โดยเฉพาะในงานที่มีขนาดเล็ก
 1. หุ่นยนต์ Cartesian

หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้มีระบบเฟรมพื้นที่เป็นแบบสามมิติ (X, Y, Z) ที่เคลื่อนที่ได้ในแนวแกนตามแต่ละแกน ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ในทุก ๆ แกนอิสระโดยไม่มีอิทธิพลจากแกนอื่น

 • มีความสามารถในการเคลื่อนที่และความแม่นยำที่สูง
 • สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของงาน โดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ทำงานได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถปรับแต่งให้มีการทำงานหลายแกนได้
 • มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ
 1. หุ่นยนต์ Collaborative (Cobots)

หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่แทนมนุษยืในเนื้องานที่อาจจะเสี่ยงให้เกิดอันตราย

 • มีเทคโนโลยีที่ทำให้ปลอดภัยสำหรับการทำงานร่วมกับมนุษย์ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองต่อการแยกแยะมนุษย์และเครื่องจักร และระบบควบคุมที่ทำให้ Cobots หยุดทำงานเมื่อมีการแสดงสัญญาณอันตราย
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามความต้องการของสถานการณ์
 • มีความสามารถในการอัพเกรดระบบหรือโปรแกรมเพื่อให้สามารถทำงานในงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในอนาคต
 1. หุ่นยนต์ดิซี (Industrial Robots)

หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในการประมวลผล, การประกอบ, การเชื่อม, การตัด, และงานอื่น ๆ ตามความต้องการ

 • มีความสามารถในการทำงานอย่างแม่นยำและมีความเร็วในการดำเนินงาน เช่น การเคลื่อนที่และการทำงานในกระบวนการผลิต
 • มีความสามารถในการทำงานในงานที่ซับซ้อน
 • มีความทนทานต่อสภาวะการทำงานที่หนักและในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของงาน
 • มีโปรแกรมควบคุมอัติโนมัติช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากมนุษย์

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าช่วยให้การทำงานในงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างก้าวหน้า เครื่องจักรที่ทันสมัยนั้นช่วยลดต้นทุนเรื่องเวลาในการผลิตให้ลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพให้งานผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :