Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! พลาสติกวิศวกรรมคืออะไร?

พลาสติกวิศวกรรม คือ กลุ่มของพลาสติกที่ถูกปรับแต่งโครงสร้างหรือส่วนผสมทางเคมี ให้มีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะกับการใช้งานทางด้านวิศวกรรม เช่น ทนความร้อน ทนการสึกหรอ ทนการกัดกร่อน ทนแรงกระแทก ทำให้มีความแข็งแรงหรือมีความเหนียวมากขึ้น เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในการใช้และปรับปรุงวัสดุพลาสติกให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ที่ต่างกัน อาทิเช่น การใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการแพทย์ การสื่อสาร และอื่น ๆ เป็นต้น

ซึ่งพลาสติกวิศวกรรมมีข้อจำกัดบางอย่างที่ควรพิจารณาเมื่อใช้งาน เช่น

  • ความทนทานต่อความร้อน: บางวัสดุพลาสติกอาจมีความละเอียดต่ำในการทนความร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือละเลยของวัสดุเมื่อถูกโดนความร้อนสูง เพื่อให้มีความคงทนต่อความร้อนมากขึ้น จำเป็นต้องใช้วัสดุพลาสติกที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง เช่น PEEK (Polyether Ether Ketone) หรือ Ultem (Polyetherimide) ซึ่งมีความร้อนตั้งแต่ 150-200 องศาเซลเซียส
  • ความทนทานต่อสารเคมี: บางพลาสติกอาจไม่ทนทานต่อสารเคมีบางชนิด ซึ่งอาจเกิดการละลาย การกร่อนของวัสดุ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพื่อให้มีความทนทานต่อสารเคมีมากขึ้น สามารถเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่ถูกพัฒนาเฉพาะสำหรับการต้านทานสารเคมี เช่น PTFE (Polytetrafluoroethylene) หรือ PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
  • ความทนทานต่อแรงกระแทก: บางพลาสติกอาจมีความทนทานต่อแรงกระแทกที่ต่ำกว่าวัสดุอื่น ๆ เช่นโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบในการใช้งานที่ต้องรับแรงกระแทกสูง ในบางกรณี ความทนทานต่อแรงกระแทกสามารถเพิ่มได้โดยการเติมผงโลหะหรือวัสดุเสริมเข้าไปในพลาสติก เช่น ในกรณีของฟิลเลอร์กลาส เป็นต้น
  • ความอ่อนไหวต่อการเปื้อน: บางวัสดุพลาสติกมีความอ่อนไหวต่อการเปื้อนและรูปร่างเปลี่ยนแปลง เช่น โพลีเอทิลีน (Polyethylene) อาจเกิดการทำลายหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดแรงกดหรือแรงกระทำบนวัสดุ การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรงและความอ่อนไหวต่อการเปื้อนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานเป็นสิ่งสำคัญ
  • ปัญหาความยืดหยุ่นเวลา: บางพลาสติกมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวัสดุอื่น ๆ ทำให้เกิดการยืดตัวหรือเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุเมื่อถูกบีบอัดหรือกดเข้าร่วมกัน การใช้วัสดุพลาสติกในงานที่ต้องการความเป็นรูปร่างที่แน่นหนาและมีความเข้มแข็งสูงอาจเกิดปัญหาเนื่องจากความยืดหยุ่นของวัสดุ

ความจำกัดเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทุกกรณี ซึ่งสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้ด้วยการพัฒนาวัสดุพลาสติกโดยการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของงานเฉพาะได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือโครงสร้างที่ใช้พลาสติกวิศวกรรมมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า