Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะฯน่ารู้! เครื่องมือวัดทำงานอย่างไร?

กระบวนการผลิตที่ต้องมีความแม่นยำอย่างสูงนั้น เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้งาน

Smart scope 

เครื่องมือวัดขั้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบการวัดแบบไม่สัมผัส ความเที่ยงตรง และแม่นยำสูง ทำให้สามารถวัดชิ้นงานได้หลากหลายประเภท เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ การแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งชิ้นงานจะมีขนาดเล็กและซับซ้อน อาทิเช่น เกียร์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

จุดเด่นของ Smart Scope ที่ไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานก็สามาถทำการวัดได้นั้นทำให้เหมาะกับงานที่มีความเปราะบาง ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายในระวางการวัดนั่นเอง นอกจากนั้น Smart scope ยังมีซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่สามารถทำการวัด วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลา, ลด Human error เพื่อความแม่นยำให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Vernier caliper เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

เครื่องมือวัดทางกลสำหรับการวัดขนาดภายใน และภายนอกของวัตถุ ซึ่งมีความแม่นยำ ใช้งานง่าย ทนทาน และความเที่ยงตรงสูง จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านวิศวกรรม การผลิต และงานด้านวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ส่วนเครื่องจักร ท่อ และวัตถุทรงกระบอกอื่น ๆ รวมทั้งสามารถวัดความลึกของรู และความหนาของวัสดุได้อีกด้วย 

ก่อนการใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ในงานวัด ต้องทำความสะอาดไม่ให้มีเศษผงหรือฝุ่นเกาะอยู่ที่ขากรรไกร จากนั้นเลื่อนวัตถุที่ต้องการวัดให้อยู่ระหว่างขากรรไกร สิ่งที่สำคัญในการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ คือต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำหล่น เนื่องจากชิ้นส่วนในการวัดของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ค่อนข้างบอบบาง และต้องเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไม่เกิดการกัดกร่อนของวัตถุได้ง่าย

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 40 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า