Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! การเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงาน

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เครื่องมือวัดนั้นได้มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบค่ามาตรฐานต่าว ๆ ของชิ้นงานให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ระบบอนาล็อกจนมาถึงปัจจุบันที่เป้นระบบดิจิตอล

เครื่องมือวัด (Dimension) ในงานอุตสาหกรรมมีหลายหลายประเภทและหลากหลายการใช้งาน การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นจึงสำคัญมาก เพื่อความแม่นยำและเหมาะสมของตัวเลขที่วัดค่าออกมาได้ การเลือกเครื่องมือวัดจึงควรมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

การเลือกซื้อเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมมีหลายหลายประเภท และหลากหลายการใช้งาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดลม วัดไฟฟ้า หรือ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ โดยแต่ละประเภทย่อมมีความสามรถและการใช้งานที่ต่างกัน การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น จึงสำคัญมาก  ทางเราจึงขอแนะนำความสำคัญการเลือกซื้อ 8 ข้อ ดังนี้

  1. ลักษณะของงาน

ผู้ใช้งานต้องรู้ลักษณะของงานว่าจะใช้กับงานประเภทไหน เช่น ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิภายในห้อง หรือต้องการใช้วัดอุณหภูมิในน้ำ เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น

  1. ลักษณะตัวเครื่อง

เพราะเครื่องมือวัดบางชนิดถูกออกแบบมาให้ใช้ภายในอาคารเท่านั้นก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่ไม่เหมาะกับการพกพา ซึ่งหากต้องการใช้งานนอกสถานที่ก็อาจจะไม่เหมาะสม

  1. ช่วงการวัด

เครื่องมือวัดในแต่ละรุ่นที่วัดค่าในพารามิเตอร์เดียวกันนั้น อาจจะมีช่วงการวัดที่ต่างกัน ซึ่งถ้าหากเลือกช่วงการวัดที่ไม่ครอบคลุมการใช้งาน เครื่องมือนั้นก็ไม่สามารถวัดตัวเลขที่แม่นยำให้ได้ ดังนั้นควรรู้ว่าต้องการวัดค่าต่าง ๆ ในช่วงหน่วยได

  1. ความละเอียดในการวัด

งานบางประเภทอาจจะต้องการความละเอียดที่มากกว่า ดังนั้นควรเลือกความละเอียดให้สอดคล้องกับชิ้นงาน ยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งแม่นยำและได้มาตรฐานมากเท่านั้น

  1. ค่าความแม่นยำในการวัด

ความแม่นยำในการวัดหรือค่าความผิดพลาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องมือวัด จึงควรมีการตรวจเช็กเครื่องวัดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความแม่นยำทุกครั้งที่มช้งาน

  1. ใบรับรองคุณภาพสินค้า

เครื่องมือวัดที่ดีควรมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อยืนยันประสิทธิภาพเครื่องมือวัดชิ้นนั้น ๆ หากเครื่องมือวัดไม่มีใบรับรองคุณภาพ อาจจะต้องนำไปสอบเทียบ ณ แลปสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อยืนยันคุณภาพของเครื่องมือวัด

  1. ความปลอดภัยในการใช้งาน

ความปลอดภัยในการใช้งานนับเป็นความสำคัญอีกข้อนึงที่ไม่ควรละเลย ผู้ใช้งานควรเลือกสินค้าที่มีการรับรองจากผู้ผลิตหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของตัวอุปกรณ์

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า