Sahaporntool

สหพรทูล

ผลงานของเรา

อุตสาหกรรมของลูกค้า

วัสดุที่เชี่ยวชาญ

เหล็ก

สแตนเลส

อลูมิเนียม

ไทเทเนียม

ทองแดง

พลาสติก

คาร์ไบต์

ไนลอน

ยาง (Ultem,
Rubber and Etc.)

ทองเหลือง

อื่น ๆ