Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! ทำความรู้จักกับระบบงานสวมและพิกัดความเผื่อกัน

ระบบงานสวม (Fits and Systems)

คือ การจับคู่หรือประกอบชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันในกระบวนการสวม ในเชิงอุตสาหกรรมมีระบบงานสวมที่มีการกำหนดขนาดทั้งชิ้นส่วนที่จะประกอบเข้าด้วยกัน มี 2 ระบบหลัก 

  1. ระบบรูเพลาคงที่ (Hole Basis System): ขนาดหรือพิกัดความเผื่อถูกกำหนดขึ้นจากที่เพลาหรือ shaft ที่สวมเข้ามาในรู (hole) ขนาดหรือพิกัดความเผื่อของเพลาคงที่และรูจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า
  2. ระบบเพลาคงที่ (Shaft Basis System): ขนาดหรือพิกัดความเผื่อถูกกำหนดขึ้นจากเพลาหรือ shaft ที่ต้องการสวมตัวเข้าไปในรู (hole) ขนาดหรือพิกัดความเผื่อของเพลาคงที่และรูจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

โดยมีการให้ความเผื่อเพื่อให้ชิ้นส่วนสามารถสวมเข้าด้วยกันได้ตามขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลายระดับของพิกัดความเผื่อเพื่อระบุการเหมาะสมของการสวม

พิกัดความเผื่อ (Tolerance)

คือ การกำหนดขอบเขตที่อนุญาตให้มีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของขนาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อระบุค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ในการคลาดเคลื่อนของขนาดหรือตำแหน่ง ค่าพิกัดความเผื่อนั้นสามารถเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ หน่วยของค่าพิกัดความเผื่อขึ้นอยู่กับระบบมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนด เช่น มิลลิเมตร เซ็นติเมตร หรืออื่น ๆ

  • พิกัดความเผื่อชิ้นเทียบ (Transition Fit): ทำให้สามารถสวมเข้าด้วยกันได้โดยไม่มีการบีบอัดหรือกัดแน่นมากนัก ชิ้นส่วนทั้งสองมีขนาดหรือพิกัดความเผื่อที่เป็นไปได้สำหรับการสวมเข้าด้วยกัน
  • พิกัดความเผื่อกัดร่วม (Interference Fit): ทำให้ชิ้นส่วนต้องมีขนาดที่มากกว่าช่องที่จะสวมเข้าด้วยกัน ชิ้นส่วนทั้งสองจะมีการชนกันหรือกัดทำให้มีการบีบอัดและทำให้สวมเข้าด้วยกัน
  • พิกัดความเผื่อกัดแน่น (Clearance Fit): ทำให้ชิ้นส่วนสามารถสวมเข้าด้วยกันได้โดยไม่มีการบีบอัดหรือกัดแน่นมากนัก ชิ้นส่วนทั้งสองมีการเผื่อเพียงพอทำให้สามารถสวมเข้าด้วยกันได้โดยสะดวก

อุตสาหกรรมที่นำระบวนการสวม ได้แก่ การประกอบรถยนต์, การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, หรือการประกอบเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ นั้นจะต้องมีค่าพิกัดความเผื่อกำหนดเอาไว้เช่นกัน เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในกระบวนการผลิต

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :