Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! รอกตัวช่วยผ่อนแรงงานยก

กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมบางประเภทต้องมีการยกเครื่องจักรหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ๆ ซึ่งแรงของมนุษย์อาจจะยกไม่ได้ รอกจึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยผ่อนแรงในการยกเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

รอก คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการยกหรือลดการยกของวัตถุหนัก โดยมักจะใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือก่อสร้างที่ต้องการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยตัวรอกประกอบด้วย

 1. ตัวขับ (Winch): เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการหมุนของรอก เพื่อดึงหรือปล่อยเชือก
 2. เชือกหรือสายเคเบิล: เป็นสายหรือเชือกที่ถูกผูกติดกับสิ่งของที่ต้องการยก หรือถูกลากโดยตัวขับ
 3. สวิทช์ (Switch): เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการเปิดหรือปิดตัวขับ เพื่อควบคุมการหมุนของรอก
 4. โครงรอก (Frame): เป็นโครงสร้างหรือโครงร่างที่รอกติดตั้งอยู่ ซึ่งบางกรณีอาจมีการติดตั้งบนโครงสร้างหรือติดตั้งบนยานพาหนะ
 5. ระบบควบคุม (Control System): มีส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของรอก อาจเป็นสวิทช์หรือรีโมทคอนโทรล

รอกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

 • รอกไฟฟ้า (Electric Hoist): ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน เหมาะสำหรับการยกวัตถุที่มีน้ำหนักไม่มาก
 • รอกสะพาน (Bridge Crane): เป็นระบบรอกที่ติดตั้งบนสะพานที่ข้ามระหว่างสถานที่ทำงาน มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาล
 • รอกล้อ (Chain Hoist): ใช้สายโซ่สำหรับการยกวัตถุมีความแข็งแรงและทนทาน
 • รอกแม่เหล็ก (Magnetic Hoist): ใช้สายโซ่หรือสายเหล็กในการดึง โดยมีแม่เหล็กที่สามารถยึดวัตถุโลหะได้
 • รอกน้ำมัน (Hydraulic Hoist): ใช้ระบบไฮดรอลิกในการทำงาน ใช้ในงานที่ต้องการการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
 • รอกลีเวอร์ (Lever Hoist): ใช้ในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักไม่มากและต้องการความคล่องตัวในการใช้งาน
 • รอกลากมือ (Hand Winch): ใช้การหมุนด้วยมือ มักใช้ในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเบา
 • รอกตะแกรง (Gantry Crane): เป็นระบบรอกที่ติดตั้งบนโครงล้มเหลว ใช้ในการยกสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ
 • รอกไร้สาย (Wireless Hoist): ทำงานด้วยระบบไร้สายและระบบควบคุมระยะไกล
 • รอกสำหรับการยกตัวเอง (Self-Erecting Hoist): ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อยกของหนักตามความต้องการของโครงการ
 • รอกไร้มือ (Hands-Free Hoist): ทำงานโดยไม่ต้องใช้มือโดยอาศัยการควบคุมแบบอัตโนมัติ
 • รอกอัตโนมัติ (Automated Hoist): ทำงานโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

การเลือกใช้รอกขึ้นอยู่กับน้ำหนักและรูปทรงของวัตถุที่ต้องการยก รวมทั้งระยะทางในการยก สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับวัตถุที่ยกให้มีน้อยที่สุดนั่นเอง 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :