Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! ระบบ Sensor ในอุตสาหกรรม

ระบบ Sensor ในเชิงอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท เพื่อทำการตรวจจับและวัดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อควบคุมและตรวจสอบกระบวนการการทำงานทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามคำสั่งของข้อมูลหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

เซนเซอร์ (Sensor) คืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับหรือวัดค่าและสภาพแวดล้อมทางกายภายนอก เช่น อุณหภูมิ, แรง, แสง, ความชื้น, ความเร็ว, แรงดัน, ระยะห่าง เป็นต้น โดยเซนเซอร์สามารถแปลงค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการประมวลผลหรือควบคุม 

ประเภทของเซนเซอร์

 • เซนเซอร์แสง: เซนเซอร์ที่วัดความเข้มของแสงหรือสี มักใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ระบบควบคุมแสง หรือการตรวจจับวัตถุ
 • เซนเซอร์อุณหภูมิ: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ มีทั้งเซนเซอร์อุณหภูมิดิจิทัลและเซนเซอร์อุณหภูมิอนาล็อก
 • เซนเซอร์ความชื้น: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดความชื้นในอากาศหรือสิ่งแวดล้อม มักใช้ในแอปพลิเคชัน เช่น ควบคุมความชื้นในห้องและเครื่องปรับอากาศ
 • เซนเซอร์แรงดัน: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรงดันของของเหลวหรือแก๊ส ใช้ในงาน เช่น วัดแรงดันของน้ำในท่อหรือแก๊สในถังแรงดัน
 • เซนเซอร์ระยะ: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างวัตถุ มักใช้ในรถยนต์ที่มีระบบช่วยขับหรือโรบอต
 • เซนเซอร์การเคลื่อนไหว: เซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ ใช้ในระบบการควบคุมและควบคุมการเคลื่อนไหว
 • เซนเซอร์ความเร็ว: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดความเร็วของวัตถุ ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการเคลื่อนไหวและการควบคุมความเร็ว
 • เซนเซอร์แรง: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรงที่ประกอบกับวัตถุ ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและควบคุมแรง
 • เซนเซอร์สารเคมี: เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับสารเคมีที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม เช่น เซนเซอร์แก๊สตรวจจับก๊าซมะเร็ง
 • เซนเซอร์ความเข้มแสงระดับสูง: เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดความเข้มแสงที่สูง มักใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมใหญ่
 • เซนเซอร์ความเสียหาย: เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความเสียหายหรือการสึกหรอของวัตถุ ใช้ในงานตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบวัตถุ
 • เซนเซอร์แม่นยำ: เซนเซอร์ที่ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงในการวัดและตรวจสอบข้อมูล เช่น การวัดความเครียดในวัสดุ
 • เซนเซอร์ระบบอำนวยความสะดวก: เซนเซอร์ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวก เช่น ระบบเสียงควบคุมแอร์หรือแสงในบ้าน
 • เซนเซอร์ระบบควบคุม: เซนเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เช่น เซนเซอร์ PLC (Programmable Logic Controller) ในงานอุตสาหกรรม
 • เซนเซอร์ระบบการควบคุมแสง: เซนเซอร์ที่ใช้ในระบบควบคุมแสงและการแสดงผล มักใช้ในงานสื่อสารและบันทึกข้อมูล

ระบบเซนเซอร์นั้นมีความสำคัญในการเก็บข้อมูลและการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันและมีความสำคัญในการทำให้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ถูกต้องและเชื่อถือได้ หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า