Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! รีเลย์ (Relay) คืออะไร?

รีเลย์ (Relay) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณหรือควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานอย่างง่ายคือการเปิด-ปิดการสัญญาณไฟฟ้าเมื่อมีการกระทำที่ถูกเรียกใช้ เช่น เมื่อมีการกดสวิตช์หรือการตรวจจับสัญญาณที่เข้ามา

ส่วนประกอบของรีเลย์ (Relay)

 • Coil หรือ Solenoid : เป็นส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กเมื่อได้รับสัญญาณไฟฟ้า เมื่อสนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้น จะเกิดการเคลื่อนที่ของส่วนของรีเลย์ที่ติดกัน
 • Contacts : เป็นส่วนที่เปิดหรือปิดการส่งสัญญาณไฟฟ้าเมื่อมีการเคลื่อนที่ของ coil. มี 2 ชนิดหลักคือ 
 1. Normally Open (NO)
 2. Normally Closed (NC)

เมื่อ coil ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า NO contact จะเปิด และ NC contact จะปิด แต่เมื่อ coil มีสัญญาณไฟฟ้า NO contact จะปิด และ NC contact จะเปิด

 • Armature : เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเมื่อ coil มีสัญญาณไฟฟ้า เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ contacts เพื่อทำให้เกิดการเปิดหรือปิด
 • Frame : เป็นโครงสร้างหรือเครื่องมือที่รองรับทุกส่วนของรีเลย์และช่วยปกป้องการทำงานของรีเลย์
 • Spring : เป็นส่วนช่วยในการคืนสภาพเริ่มต้นหรือการปิดหรือเปิดติดต่อเมื่อ coil ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า

หลักการทำงานของรีเลย์ (Relay)

 1. การตรวจสอบสัญญาณ : เมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่รีเลย์ เช่น สัญญาณไฟฟ้าจากสวิตช์หรือเซ็นเซอร์ รีเลย์จะตรวจจับสัญญาณนี้โดยใช้แม่เหล็กภายใน
 2. สร้างสนามแม่เหล็ก : เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าเข้ามา แม่เหล็กในรีเลย์จะสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนของรีเลย์เคลื่อนที่
 3. การเปิด-ปิด : การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนในรีเลย์จะทำให้เกิดการเปิดหรือปิดตัวของรีเลย์ตามสัญญาณที่ได้รับ เมื่อรีเลย์เปิด สัญญาณไฟฟ้าจะไหลผ่านรีเลย์ และเมื่อปิด สัญญาณไฟฟ้าจะถูกขัดขวางไม่ให้ไหลผ่าน
 4. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ : รีเลย์มักถูกใช้เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของอุปกรณ์อื่น ๆ ในวงจรไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า มอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ โดยการเปิดหรือปิดรีเลย์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์นั้นเพื่อควบคุมการทำงาน

การเลือกใช้งานรีเลย์มีความสำคัญในการให้การทำงานของระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ รีเลย์มีลักษณะที่หลากหลายในการใช้งานตามความต้องการ เช่น รีเลย์ไฟฟ้า รีเลย์ความถี่สูง รีเลย์ที่ใช้ในงานตัดสัญญาณ และอื่น ๆ หากต้องการเลือกรีเลย์ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้ 

สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการวิศวกรรม และผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :