Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! 5 ขั้นตอนการเขียนภาพฉาย

การทำงานในเชิงวิศวกรรมนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้เข้าใจค่อนข้างยาก การเขียนภาพฉายในวิศวกรรมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเขียนภาพฉายค่อนข้างมีหลายแบบและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ต้องการสื่อสารเพื่ออธิบายแผนผัง, โครงสร้าง, กระบวนการ, หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

5 ขั้นตอนการเขียนภาพฉายช่วยให้เข้าใจซิศวะง่ายขึ้น!

 1. กำหนดวัตถุประสงค์

ก่อนที่จะเริ่มเขียนภาพฉายในวิศวกรรมนั้นควรกำหนดวัตถุประสงค์ของภาพอย่างชัดเจน ว่าต้องการจะสื่อสารข้อมูลอะไรและให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเครื่องมือในการเขียนภาพฉายในขั้นตอนถัดไป

 1. เลือกเครื่องมือการเขียนภาพฉาย

ในการเขียนภาพฉายนั้นมีหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้ภาพฉายเข้าใจสื่อสารได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกเชิงวิศวกรรมเช่น AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับงาน อาทิเช่น

 • AutoCAD: AutoCAD เป็นโปรแกรม CAD (Computer-Aided Design) ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวิศวกรรม ซึ่งเหมาะสำหรับการออกแบบแผนผังทางวิศวกรรมและสร้างภาพฉายที่มีความละเอียดสูง
 • SolidWorks: หากทำงานในด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D หรืองานที่เกี่ยวกับส่วนผสม อาจจะคำนึงถึง SolidWorks ซึ่งเป็นเครื่องมือ CAD ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ 3D
 • SketchUp: ถ้าต้องการวาดภาพฉายง่าย ๆ และรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องใช้ CAD ที่มีความซับซ้อนมาก การใช้ SketchUp ที่มีการใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มากในการออกแบบ
 • Inkscape: ถ้าต้องการสร้างภาพฉายเวกเตอร์ (vector) สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง อย่างเช่นการสร้างภาพทางวิศวกรรมสำหรับการพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ สามารถใช้ Inkscape ที่เป็นโปรแกรมกราฟิกเรียนรู้ฟรีและโอเพนซอร์ส
 • Adobe Illustrator: สำหรับการสร้างภาพเวกเตอร์ที่มีความละเอียดสูงและความสามารถในการจัดรูปแบบและสีอย่างเชี่ยวชาญ ควรเลือกใช้ Adobe Illustrator.
 • Microsoft Visio: Visio เป็นเครื่องมือที่มีความพิเศษในการสร้างแผนผังและภาพเหตุการณ์ ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างภาพฉายเพื่ออธิบายกระบวนการทางธุรกิจหรือระบบ
 1. การวาดภาพฉาย

เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้แล้ว นำชุดข้อมูลของงานที่ต้องการสื่อสารทั้งหมดมาประกอบร่างเพื่อมาประกอบในการวาดภาพฉาย เช่น เช่น ข้อมูลเชิงการคำนวณ แบบแผน, สเปค, ข้อมูลการวัด, หรือรูปภาพ เพื่อนำมาประกอบการวาดภาพฉาย

 1. ใส่ป้ายกำกับและคำอธิบาย

เมื่อเขียนภาพฉายเสร็จแล้ว สิ่งที่ไมควรมองข้ามเพื่อทำให้ภาพฉายสมบูรณ์แบบมากขึ้นหลังจากที่วาดเสร็จแล้ว ควรใส่ป้ายกำกับและคำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อหาของภาพ รวมทั้งการระบุมาตรฐานหรือหน่วยของการวัดลงไปด้วย

 1. ตรวจสอบและแก้ไข

เมื่อเขียนภาพฉายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนที่จะนำภาพฉายออกมาใช้งาน ควรมีการรีเช็กเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

การเขียนภาพฉายในวิศวกรรมต้องมีความชัดเจนและอ่านง่าย เพื่อให้ผู้ที่รับข้อมูลเข้าใจได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน เพราะกระบวนการทำงานเชิงวิศวกรรมนั้นมีความซับซ้อนและมีกระบวนการที่หลากหลาย การสื่อสารด้วยภาพจึงเป็นการสื่อสารที่ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันได้ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :