Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! 7 ข้อดีของอลูมีเนียม

“อลูมิเนียม” (Aluminum) และมีสัญลักษณ์เคมีคือ Al ในตารางธาตุ อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในเชิงการทำงานของอุตสาหกรรม เพราะมีความหนาแน่นต่ำและทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี อีกทั้งยังสามารถใช้งานหลากหลาย เช่น การผลิตบรรจุภัณฑ์, รถยนต์, เครื่องบิน, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

7 คุณสมบัติเด่นของอลูมีเนียม

  1. เบาและแข็งแรง: อลูมิเนียมมีน้ำหนักที่เบามาก และมีความแข็งแรง, ทำให้มันเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสินค้าและโครงสร้างที่ต้องการน้ำหนักเบา
  2. ไม่เป็นพิษ: อลูมิเนียมไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม
  3. ทนต่อการกัดกร่อน: อลูมิเนียมมีความทนทานต่อการกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนง่าย รวมทั้งทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดที่ประมาณ 660°C (1220°F) จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะความร้อนสูง เช่น อุตสาหกรรมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
  4. การนำไฟฟ้าที่ดี: อลูมิเนียมมีความสามารถในการนำไฟฟ้า จึงเป็นวัสดุที่นิยมในการผลิตสายไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. ไม่มีมลพิษ: การผลิตอลูมิเนียมมีการปล่อยมลพิษที่ต่ำมาก ทหให้เป็นวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
  6. การรีไซเคิลได้: อลูมิเนียมสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  7. ทนความชื้นสูง: อลูมิเนียมไม่ละลายในน้ำทะเลหรือน้ำฝน จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

คุณลักษณะเด่น ๆ ของอลุมีเนียมมีมากมาย รวมทั้งยังสามารถประยุกตืใช้งานกับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย จึงไม่แปลกที่อลูมีเนียมจะเป็นวัสดุยอดนิยมในกระบวนการทำงานเชิงอุตสาหกรรม หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :