Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! GD&T ระบบพื้นฐานการวัดฯ

การวัดเป็นพื้นฐานของวิศวกรรม ซึ่งระบบพื้นฐานการวัดในวิศวกรรมนั้นมีหลายระบบแบบย่อย  ๆ โดยเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์และลักษณะของงาน โดยระบบการวัดที่นิยมใช้ในเชิงอุตสหกรรมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนหรืองานผลิตต่าง ๆ นิยมใช้ระบบการวัดแบบ GD&T เพื่อความแม่นยำของชิ้นงาน

ระบบการวัด แบบ GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

คือ ระบบที่ใช้ในการกำหนดและวัดความแม่นยำของชิ้นงาน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับรูปทรงและตำแหน่งของลูกศร์, รูปหลัก, และฟีเจอร์ต่าง ๆ บนชิ้นงาน เนื่องจากในการผลิตชิ้นงานในเชิงอุตสาหกรรมมักมี Requirments หลายอย่างเพื่อประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมา อาทิเช่น

 • ต้องการผลิตชิ้นงานที่มีรูปทรงที่ซับซ้อนและต้องการความแม่นยำในรายละเอียดที่สูง
 • ต้องการผลิตและประกอบชิ้นงานหลายชิ้น ต้องควบคุมตำแหน่งและระยะห่างระหว่างฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างแม่นยำ
 • ต้องการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ในชิ้นงาน แต่ตำแหน่งของชิ้นงานต้องไม่เคลื่อน
 • ไม่ต้องการขั้นตอนที่ยุ่งยากในการตรวจสอบชิ้นงานในระหว่างการผลิต

ระบบการวัดแบบ GD&T จึงเหมาะกับงานเชิงอุตสาหกรรมมากที่สุด เพราะมีระบบการทำงานการวัดที่ยืดหยุ่นในหลากหลายฟีเจอร์ของชิ้นงานแต่ละชิ้น

นอกจากนั้นระบบการวัด GD&T ถูกใช้เป็นภาษามาตรฐานในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ, ผู้ผลิต, และผู้ตรวจสอบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและทำตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกำหนดในการสื่อสารเพื่อระบุตำแหน่งและทิศทางของฟีเจอร์ต่าง ๆ ในชิ้นงาน

 1. Position Symbol (⊤): ใช้ระบุตำแหน่งของฟีเจอร์
 2. Concentricity Symbol (⨁): ใช้ระบุว่าฟีเจอร์ต้องอยู่บนแกนหลักเดียวกัน แต่ไม่บอกถึงตำแหน่งที่แน่นอนบนแกน
 3. Symmetry Symbol (m): ใช้ระบุว่าฟีเจอร์ต้องมีการสมมติรูปทรงเป็นภาษาหนึ่งมีความสมมติฐาน
 4. Circular Runout Symbol (⌓): ใช้ในการระบุว่าฟีเจอร์ต้องอยู่ในวงกลมที่กำหนด โดยไม่เกินความผิดพลาดที่กำหนด
 5. Total Runout Symbol (⌀): ใช้ในการระบุว่าฟีเจอร์ต้องอยู่ภายในวงกลมที่กำหนด, โดยครอบคลุมทุกระบบตำแหน่งและการหมุน.
 6. Profile of a Surface Symbol (Ⓛ): ใช้ในการระบุคุณลักษณะทั้งหมดของพื้นผิวฟีเจอร์ตามทุกทิศทาง
 7. Position of a Surface Symbol (Ⓟ): ใช้ในการระบุตำแหน่งของพื้นผิวฟีเจอร์
 8. Perpendicularity Symbol (⊥): ใช้ระบุว่าเส้นตรงหรือแกนต้องอยู่ตรงอย่างมีความตึงตัวกับพื้นผิวที่ระบุ
 9. Parallelism Symbol (‖): ใช้ระบุว่าเส้นตรงหรือแกนต้องอยู่ขนานกับพื้นผิวที่ระบุ
 10. Flatness Symbol (⌂): ใช้ระบุความแบนของพื้นผิว คือระยะห่างระหว่างพื้นผิวและเพื่อให้มีความแบน 
 11. Circularity Symbol (○): ใช้ระบุว่ารูปทรงต้องเป็นวงกลม โดยไม่บอกถึงตำแหน่งที่แน่นอนของวงกลม.
 12. Cylindricity Symbol (↕): ใช้ระบุว่ารูปทรงต้องเป็นท่อกระบอก โดยไม่บอกถึงตำแหน่งที่แน่นอนของท่อกระบอก.
 13. Position of a Hole Symbol (Ⓟ): ใช้ในการระบุตำแหน่งของรู
 14. Profile of a Line Symbol (⒤): ใช้ในการระบุคุณลักษณะทั้งหมดของเส้นตรงตามทุกระบบตำแหน่ง
 15. Position of a Point Symbol (Ⓧ): ใช้ในการระบุตำแหน่งของจุด

ระบบการวัด GD&T จึงเป็นระบบวัดมาตรฐานที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแม่นยำและตำแหน่งของฟีเจอร์ในแบบแผนที่ GD&T เพื่อความสะดวกในการทำงานของทุกฝ่าย 

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :