Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! Locating Pin คืออะไร?

เครื่องจักรนั้นมีหลายชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในจุดที่เชื่อมต่อกันนั้นต้องมีความแม่นยำมากที่สุด เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างไม่ขัดข้องเมื่อเปิดเครื่อง หรือเมื่อดำเนินการผลิต ซึ่ง Locating Pin เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความแม่นยำนี้

Locating pin คือ ตัวยึดหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการช่วยกำหนดตำแหน่งหรือแนวทิศทางของวัตถุหรือชิ้นงานในกระบวนการผลิตหรือการประมวลผลต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว locating pin ถูกออกแบบให้ติดตั้งหรือเดินในรูหรือช่องกึ่งหนึ่งของชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มความแม่นยำในการติดตั้งหรือการเชื่อมต่อชิ้นงานในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ซึ่งกระบวนการผลิตหรือการประมวลผลที่ต้องการความแม่นยำในการวางตำแหน่งของชิ้นงาน locating pin เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ โดยพวกมันอาจถูกใช้ในการวางแม่พิมพ์ (fixture) ในกระบวนการก่อนการเจือจาง (machining) หรือในกระบวนการประกอบ (assembly) ของชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานถูกติดตั้งหรือเดินในตำแหน่งที่ถูกต้องตามการออกแบบ และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในกระบวนการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ที่กำลังผลิตอยู่

Locating Pin 6 รูปแบบ

  1. แบบ Round Pin (ลูกกลิ้งรูปกลม): เป็นลูกกลิ้งที่มีรูปทรงกลมที่ปลาย และใช้ในการช่วยกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานด้วยการวางลูกกลิ้งในรูและควบคู่กับลูกกลิ้งอื่นๆ เพื่อให้ชิ้นงานถูกติดตั้งหรือวางอย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
  2. แบบ Diamond Pin (ลูกกลิ้งรูปขี้มาก): เป็นลูกกลิ้งที่มีรูปทรงขี้มากหรือรูปแบบเพชร และใช้ในการช่วยกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งช่วยให้มีความแม่นยำและเสถียรภาพในการวางชิ้นงาน.
  3. แบบ Cylindrical Pin (ลูกกลิ้งรูปทรงกระบอก): เป็นลูกกลิ้งที่มีรูปทรงท่อหรือกระบอก และใช้ในการช่วยกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานที่มีพื้นที่นั้นๆ เช่น ชิ้นงานที่มีรูเพื่อวางแกน.
  4. แบบ Taper Pin (ลูกกลิ้งรูปทรงเอียง): เป็นลูกกลิ้งที่มีส่วนท้ายเรียวเล็กน้อย และใช้ในการช่วยกำหนดตำแหน่งหรือแนวทิศทางของชิ้นงานในกรณีที่ต้องการส่วนท้ายที่เล็กลง เช่น ในกระบวนการเจียราน (reaming) หรือกระบวนการแท่นความสว่าง (turning).
  5. แบบ Flange Pin (ลูกกลิ้งรูปทรงฟลานจ์): เป็นลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่และมีส่วนขยายตรงปลาย มักใช้ในกระบวนการประกอบของชิ้นงานที่มีช่องที่กว้างกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้ง เพื่อช่วยให้ชิ้นงานติดตั้งหรือวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
  6. แบบ Conical Pin (ลูกกลิ้งรูปทรงกรวย): เป็นลูกกลิ้งที่มีรูปทรงกรวยหรือกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่แคบลง ลูกกลิ้งแบบนี้ใช้ในกระบวนการที่ต้องการการวางแบบก้านหรือกลอน (interference fit) เช่น ในกระบวนการประกอบที่ต้องการความรัดแน่น

การเลือกใช้รูปแบบ location pin นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและการออกแบบของงานเพื่อให้เหมาะสมและเสถียรในกระบวนการทำงาน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :