Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! Probe ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

เครื่องไม้เครื่องมือทางวิศวกรรมนั้นมีหลายสัดส่วนที่ต้องนำมาทำงานประกอบกัน เพื่อให้สามารถผลิตชนิดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

Contact probe คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการสั่นสะเทือนตรวจสอบหรือทดสอบความติดต่อและสัมพันธ์ระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งงานตรวจสอบหรือเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของอุปกรณ์

ชนิดของ Contact probe ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

  1. Spring-Loaded Test Probes (โปรบทดสอบแบบสปริงโหลด)

สำหรับใช้ในการทดสอบการติดต่อในวงจรพิเศษหรือบนบอร์ดโปรโตไปได้มากเนื่องจากมีการใช้ตัวช่วยลอยเปิด/ปิดในทิศทางตรงข้าม ทำให้สามารถทดสอบการติดต่อในหลายแง่มได้

  1. Pogo Pin Probes (โปโกพินโปรบ)

มีหัวจับตัวแปรสลับซึ่งสามารถทดสอบการติดต่อได้อย่างมีความแม่นยำ มักใช้ในการทดสอบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์และการต่อสายไฟในอุตสาหกรรมรถยนต์

  1. Spring-Loaded Pogo Pin Probes (โปโกพินโปรบแบบสปริงโหลด)

คอนเบ็คตกาที่นิยมใช้ในการทดสอบบอร์ดหรือชิปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบการติดต่อและวัดค่าต่าง ๆ ในวงจร

  1. Cantilever Probes (โปรบแบบแถบซึ่งยืนยันไว้ด้านเดียว)

ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบการติดต่อในสถานการณ์ที่มีขนาดพื้นที่จำกัดหรือขนาดบอร์ดที่เล็ก

  1. Multimeter Test Leads (สายทดสอบมัลติมิเตอร์)

ใช้ในการวัดค่าความต่างของโพเทนเชียลและความสามารถนำไฟฟ้าของสายไฟ

  1. Kelvin Probes (โปรบเคลวิน)

ใช้ในการวัดค่าความต่างของโพเทนเชียลโดยใช้สองคู่ของสายสายเพื่อหลีกเลี่ยงความหนาสองของสายและทำให้ค่าวัดแม่นยำมากขึ้น

  1. Bed-of-Nails Test Fixtures (ฟิกเจอร์ทดสอบแบบเตียงของหัวเข็ม)

มีการจับตรึงชิปหรือบอร์ดโดยใช้หัวเข็มจำนวนมากเพื่อทดสอบและตรวจสอบการติดต่อในสูงสุด

  1. Switch Probe (โปรบสวิทช์)

สำหรับใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อหรือสวิทช์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ

Contact probe ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบการติดต่อในงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของการเชื่อมต่อในสายไฟ, บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมรถยนต์, และงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก

หากผู้ประกอบการที่ต้องการสั่งผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :