Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะชวนรู้! Solenoid Valve แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) 

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊ส โดยการควบคุมการไหลนี้จะทำผ่านการควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วโซลินอยด์โดยใช้กระแสไฟฟ้า ตัวโซลินอยด์ (Solenoid) นั้นเป็นแม่เหล็กที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า จึงต้องมีวาล์วเปิด-ปิดเพื่อความควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊ส โดยโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) มีหลายชนิดตามลักษณะการทำงาน

 1. วาล์วโซลินอยด์แบบผ่าน-ปิด (Normally Closed Solenoid Valve)

วาล์วจะปิดอยู่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านทางโซลินอยด์ และเปิดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านทางโซลินอยด์ ชนิดนี้ใช้งานมักเหมาะสำหรับการตั้งค่าเปิด-ปิดที่ปกติเมื่อมีการติดตั้ง

 1. วาล์วโซลินอยด์แบบผ่าน-เปิด (Normally Open Solenoid Valve)

วาล์วจะเปิดอยู่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านทางโซลินอยด์ และปิดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านทางโซลินอยด์ ชนิดนี้ใช้งานมักเหมาะสำหรับการตั้งค่าปิด-เปิดที่ปกติเมื่อมีการติดตั้ง

 1. วาล์วโซลินอยด์แบบนิ่ง (Proportional Solenoid Valve)

วาล์วนี้มีความสามารถในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระดับความเป็นจริง โดยมีความสัมพันธ์กับค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านทางโซลินอยด์ ซึ่งช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการควบคุมการไหลได้อย่างแม่นยำ

 1. วาล์วโซลินอยด์แบบหายใจ (Pulse Solenoid Valve)

มักใช้ในการควบคุมการไหลของอากาศหรือแก๊สที่มีการส่งไปยังหัวจ่ายในระบบที่ต้องการการควบคุมด้วยการส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบชีวิตเพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว

 1. วาล์วโซลินอยด์แบบอากาศควบคุม (Air Control Solenoid Valve)

ใช้ในการควบคุมการไหลของอากาศหรือแก๊สในระบบลมหรืออากาศที่ใช้ในการควบคุมระบบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

8 ส่วนประกอบหลักของโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) 

 1. โซลินอยด์ (Solenoid) – เป็นส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า เมื่อสนามแม่เหล็กเกิดขึ้น จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนในวาล์ว เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์ว
 2. ชิ้นส่วนกำลังดัน (Piston) – เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เมื่อมีการเปิดหรือปิดของวาล์ว ชิ้นส่วนนี้สามารถเปิดหรือปิดการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระบบได้
 3. ชิ้นส่วนวาล์ว (Valve) – เป็นส่วนที่ควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊ส โดยการเปิดหรือปิดของวาล์วจะทำให้เกิดการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระบบ
 4. หัววาล์ว (Valve Body) – เป็นส่วนที่มีรูปร่างเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับชิ้นส่วนวาล์วและชิ้นส่วนกำลังดัน เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊สในระบบ
 5. สปริง (Spring) – เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างแรงกดที่ช่วยในการปิดหรือเปิดของวาล์ว เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าส่งผ่านสำหรับการเปิดหรือปิดวาล์ว
 6. เซลโนยด์คัพ (Solenoid Cap) – เป็นส่วนที่ปิดที่อยู่ด้านบนของโซลินอยด์ ทำหน้าที่ป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกจากการเข้าสู่โซลินอยด์
 7. การ์ตเจต (Cartridge) – สำหรับวาล์วที่มีการ์ตเจต เป็นส่วนที่มีลูกศรที่ช่วยในการแยกแยะว่าวาล์วเปิดหรือปิดอยู่
 8. ฝาฝ่ายล่าง (Bottom Cover) – เป็นส่วนที่ปิดที่ด้านล่างของวาล์ว ช่วยในการป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกจากการเข้าสู่วาล์ว

หากมีคำถามเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม อยากปรึกษาเรื่องเครื่องจักรโรงงาน เครื่องมือในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรมอื่น ๆ สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการวิศวกรรม และผลิตชิ้นงานมามากกว่า 42 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :