Sahaporntool

สหพรทูล

บทความ

วิศวะฯน่ารู้! เครื่องจักร CNC หัวใจในการผลิตข้อเข่าเทียม

เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมาย รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่า เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยผลิตอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้น

เครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) คืออะไร?

เครื่องจักร CNC เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตข้อเข่าเทียม แต่หัวใจของกระบวนการผลิตข้อเข่าเทียมไม่ได้อยู่เฉพาะที่เครื่องจักร CNC เท่านั้น แต่เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องจักร CNC และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อผลิตข้อเข่าเทียมที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูง โดยใช้เครื่องจักร CNC ในการทำงานและควบคุมการเกิดรูปร่างของข้อเข่าเทียมโดยใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องมือตัดเพื่อสร้างรูปร่างและขึ้นรูปส่วนประกอบของข้อต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ (Robotic Automation System) คืออะไร?

คือ ระบบที่ใช้หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานอัตโนมัติในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตหรือการทำงานต่าง ๆ

ดังนั้นเมื่อมีกระบวนการผลิตข้อเข่าเทียมที่เครื่องจักร CNC ที่เป้นหัวใจหลักในการผลิต เพิ่มเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์เพื่ออัพเกรดคุณภาพกระบวนการผลิตเข่าเทียมขึ้นไปอีกขั้น ทำให้ข้อเข่าเทียมที่ได้นั้นมีควาแม่นยำ ปลอดภัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของผุ้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ต้องใช้ข้อเข่าเทียมอีกด้วย

ข้อเข่าเทียมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการแพทย์ และเครื่องมือเครื่องจักรกำลังมีบทบาทกับวงการการแพทย์ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สหพรทูลพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นงานมามากกว่า 40 ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ http://sahaporntool.com หรือโทร 083-495-4402 หจก.สหพรทูล ผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความละเอียด แม่นยำและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า

Tag :